Zgon Drukuj

SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU

Sposób załatwienia sprawy:

Zgłoszenia zgonu dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu. Zgon należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu. Jeśli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej – w ciągu 24 godzin od dnia zgonu. 

Osoba zgłaszająca zgon proszona jest o podanie następujących danych dotyczących osoby zmarłej, których nie zawiera dowód tożsamości: imiona i nazwiska rodowe rodziców, stan cywilny [kawaler/panna, żonaty/zamężna, żonaty/zamężna pozostający(a) w separacji, wdowiec/wdowa, rozwiedziony(a)] oraz imiona, nazwisko i nazwisko rodowe współmałżonka.

Dla dzieci martwo urodzonych, dla których z powodu niemożności wystawienia przez podmiot leczniczy karty urodzenia, nie sporządzono aktu urodzenia, lekarz wydaje kartę zgonu, która jest podstawą pochowania dziecka (aktu zgonu nie sporządza się).

Opłata skarbowa:

Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego w Pajęcznie
ul. Parkowa 8/12

Termin załatwienia spawy:

Niezwłocznie.

Wymagane dokumenty:

  1. Karta zgonu wydana przez służbę zdrowia.
  2. Dokument tożsamości osoby zmarłej.

Do wglądu:

– dokument stwierdzający tożsamość osoby sporządzającej zgon,

– dokument stwierdzający tożsamość współmałżonka osoby zmarłej

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 709).

Sprawę prowadzi:

Urząd Stanu Cywilnego w Pajęcznie
Karolina Wybraniec-Kapela – Kierownik USC
e-mail: usc@pajeczno.pl
tel. 34 311 15 23 wew. 242
Ewa Tokarczyk – z-ca Kierownika USC
e-mail: usc@pajeczno.pl
tel. 34 311 15 23 wew. 242

Powrót
`