Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Pajęcznie Drukuj

Obwieszczenie Burmistrza Pajęczna z dnia 03 czerwca 2024 r. okręgach wyborczych, granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pajęcznie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pajęcznie zarządzonych na dzień 28 lipca 2024 r.


Komisarz Wyborczy w Sieradzu II

Zarządzenie nr 113/2024 Wojewody Łódzkiego z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pajęcznie

Komunikat Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 28 maja 2024 r. o miejscu, dacie i godzinach przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego, zgłoszeniach kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej, zgłoszeniach zamiaru głosowania korespondencyjnego oraz o miejscu i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pajęcznie zarządzonych na dzień 28 lipca 2024 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 4 czerwca 2024 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pajęcznie zarządzonych na dzień 28 lipca 2024 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 28 maja 2024 r. o miejscu, dacie i godzinach przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego, zgłoszeniach kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej, zgłoszeniach zamiaru głosowania korespondencyjnego oraz o miejscu i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pajęcznie zarządzonych na dzień 28 lipca 2024 r.

Obwieszczenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pajęcznie

Zarządzenie nr 113/2024 Wojewody Łódzkiego z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pajęcznie

Postanowienie nr 233/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Pajęcznie

Informacja o losowaniach i dodatkowych zgłoszeniach do Miejskiej Komisji Wyborczej.

POSTANOWIENIE NR 312/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 17 czerwca 2024 r. - w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Pajęcznie,

POSTANOWIENIE NR 313/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 17 czerwca 2024 r. - w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Pajęcznie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pajęcznie zarządzonych na dzień 28 lipca 2024 r.

attach_file Załączniki

Powrót
`