WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 Drukuj

Wybory Samorządowe 2024


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.


Obwieszczenie nr 24/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 231/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim.


OBWIESZCZENIE Burmistrza Pajęczna z dnia 31 stycznia 2024 r.  o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Miejskiej w Pajęcznie oraz Burmistrza Pajęczna, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.


OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie podziału województwa łódzkiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

OBWIESZCZENIE Burmistrza Pajęczna z dnia 28 lutego 2024 r. o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku


Ważne informacje

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych na terenie Miasta i Gminy Pajęczno.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (stan prawny na dzień 29 stycznia 2024 r.) tekst ujednolicony w Krajowym Biurze Wyborczym.

Uchwała nr 102/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (wyciąg) (Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego – 7 kwietnia 2024 r.) tekst ujednolicony w Krajowym Biurze Wyborczym

 


Państwowa Komisja Wyborcza (https://pkw.gov.pl/)

Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej:

  • Uchwała nr 29/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  • Uchwała nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  • Uchwała nr 25/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  • Uchwała nr 1/2024 PKW z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej:


Komisarz Wyborczy w Sieradzu II

Komunikat Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 30 stycznia 2024 r. o miejscu, dacie i godzinach przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego, zgłoszeniach kandydatów do składów Terytorialnych  Komisji Wyborczych, zgłoszeniach zamiaru głosowania korespondencyjnego oraz o miejscu i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

Postanowienie NR 97/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Pajęcznie.

Postanowienie NR 114/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie NR 116/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Pajęczno w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 11 marca 2024 r. o losowaniach na członków OKW.

Postanowienie NR 131/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pajęczno

Postanowienie NR 149/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie NR 180/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Pajęczno


Miejska Komisja Wyborcza w Pajęcznie

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Pajęcznie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Pajęcznie

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pajęcznie z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Pajęczna zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pajęcznie z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Pajęcznie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

attach_file Załączniki

Powrót
`