Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Drukuj

OFICJALNA STRONA MGOPS W PAJĘCZNIE – TUTAJ

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie
czynny :
poniedziałek,środa, czwartek :od 7:30 do 15:30
wtorek od 7:30 do 16:30
piątek od 7:30 do 13:00

W pokoju 112 

–  Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie.

W pokoju nr 109 : 
Wydawanie i przyjmowanie wniosków na:

– świadczenia rodzinne
– zasiłki pielęgnacyjne
– świadczenia pielęgnacyjne
– świadczenie rodzicielskie
– świadczenie wychowawcze
– specjalny zasiłek dla opiekuna
– jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
– świadczenia “za życiem”
– świadczenia z  funduszu alimentacyjnego.

Wydawanie zaświadczeń (wyłącznie osobom uprawnionym do świadczeń) oraz udzielanie informacji w w/w zakresie.

W pokoju nr 105 : 
Przyjmowanie wniosków na:

– świadczenia z pomocy społecznej
– wydawanie zaświadczeń oraz udzielanie informacji w ww. zakresie.
– przyjmowanie wniosków na wydanie Karty Dużej Rodziny
– przyjmowanie wniosków na dodatek mieszkaniowy
– przyjmowanie wniosków na dodatek energetyczny

W pokoju nr 212 : 
obsługa księgowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie

W pokoju nr 110 :

– koordynator  projektu systemowego ” Rozwój osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1.
– wydawanie Karty Dużej Rodziny
– Asystent Rodziny

Kasa czynna ( kasa Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie)
poniedziałek – piątek: 7.30 – 14.30

Siedziba:

ul. Parkowa 8/12
98-330 Pajęczno
tel. 0-34 311- 10 13
fax 0-34 311 21 35

e-mail: mgops@pajeczno.pl
elektroniczna skrzynka podawcza
www http://epuap.gov.pl/

NIP: 574-16-90-064
REGON: 150027860

nr konta : 31 8265 0001 2001 0071 5050 0001

Bank Spółdzielczy w Pajęcznie

 
Powrót
`