Żłobki Drukuj

Adres: ul. Przemysłowa 7, 98-330 Pajęczno
tel.: (0-34) 311-17-92
p.o. Dyrektora: mgr Barbara Derek
www.przedszkole2.pajeczno.pl / zakładka Żłobek
Liczba dzieci: 24
Liczba oddziałów: 1
Liczba opiekunów dziecięcych: (etaty): 3

Powrót
`