Komisje Rady Drukuj

Komisja Społeczna, Oświaty i Zdrowia

Wojciech Beśka
Bożena Szczerkowska – Zastępca Przewodniczącego
Maria Gajęcka
Marcin Krzak
Elżbieta Kupiec
Robert Sikora – Przewodniczący Komisji
Ewelina Sołtysiak
Bożena Szczerkowska

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Robert Balcerzak
Jan Cybulski – Przewodniczący Komisji
Zbigniew Cybulski
Leszek Janeczek
Jadwiga Krysztofek – Zastępca Przewodniczącego
Jan Lewandowski
Beata Stawiak

 

Komisja Rewizyjna

Marcin Krzak – Przewodniczący komisji
Stanisław Dłubak – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Maria Gajęcka

Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej

Ewelina Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji
Elżbieta Kupiec
Jadwiga Krysztofek

Powrót
`