Gospodarka Odpadami Drukuj

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2023-2024

WAŻNA INFORMACJA

WAŻNA INFORMACJA ODBIOR ODPADÓW od kwietnia 2023


 WAŻNA INFORMACJA –

opady wielkogabarytowe tylko do PSZOK

segregacja

Zgodnie z obowiązującą umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 01 kwietnia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. była zaplanowana tylko jednorazowa akcja zbiórki objazdowej odpadów wielkogabarytowych, która miała miejsce w październiku 2023 r. 

Umowa nie przewiduje zbiórki w pierwszej połowie roku 2024.

Mieszkańcy gminy i miasta Pajęczno zainteresowani przekazaniem takich odpadów winni je dostarczyć własnym transportem do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy Pajęczno działającym pod adresem ul. Międzyzakładowa 3, 98-330 Pajęczno w godzinach jego otwarcia.

Dostarczenie indywidualnie odpadów wielkogabarytowych do PSZOK dotyczy również mieszkańców bloków. Nie pozostawiamy odpadów tego rodzaju przy pergolach śmietnikowych.

Regulamin korzystania z PSZOK na bramie do obiektu.

Od miesiąca kwietnia rozpoczął się dwukrotny odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów biodegradowalnych (w tym przypadku tylko z nieruchomości na których nie zgłoszono kompostowania odpadów).

W pojemnikach na odpady komunalne zmieszane nie przekazujemy odpadów biodegradowalnych i zielonych!!!!

Przypominamy o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów zgodnie z przyjętymi zasadami na pięć podstawowych frakcji.

Nieprawidłowa segregacja może prowadzić do

Szanujmy również użyczone właścicielom nieruchomości pojemniki.

 

Harmonogramy odbioru odpadów zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pajęcznie zakładka Gospodarka Odpadami oraz informacja o kolejnych terminach odbioru jest przekazywana przez aplikację BLISKO. Zachęcamy mieszkańców do korzystania z tych źródeł informacyjnych.

 


W ramach realizowanej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów informujemy o planowanej zbiórce odpadów wielkogabarytowych w dniach 06 marca 2023 – 10 marca 2023 roku.

Prosimy o zastosowanie się do wymagań organizatora zbiórki opisanych poniżej na plakacie dotyczących przygotowania do odbioru tylko takich odpadów na które wskazujemy  na plakatach informacyjnych.

Zbiórka odpadów  wielkogabarytowych nie obejmuje odpadów z prowadzonej na nieruchomości  działalności gospodarczej dotyczy to opon do pojazdów o masie powyżej 3,5 tony, opon do pojazdów  rolniczych.

Do pobrania harmonogram


WAŻNA INFORMACJA

Od listopada odbiór popiołu z pojemników brązowych

Przypominamy właścicielom nieruchomości zamieszkałym zgłoszonym do gminnego systemu gospodarki odpadami, że od miesiąca listopada zmieniają się zasady odbioru odpadów na terenie miasta i gminy Pajęczno.

W miesiącach „zimowych” listopad-grudzień- styczeń- luty-marzec odbiór odpadów odbywał się będzie tylko raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

Od miesiąca listopada do miesiąca marca 2023 roku nie będą odbierane odpady biodegradowalne znajdujące się w pojemnikach brązowych – bio.

!!! W okresie zimowym właściciele nieruchomości, którzy mają popiół przekazują go do odbioru w brązowym pojemniku !!!

Nie wolno mieszać popiołu z odpadami biodegradowalnymi.

Powstające w okresie zimowym odpady komunalne biodegradowalne umieszczamy w pojemnikach na odpady zmieszane.


Gmina Pajęczno zawarła nową umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych w gminie Pajęczno. Wykonawcą usługi jest spółka:

EKO-REGION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Bełchatowie,
ul. Bawełniana 18, 98-400 Bełchatów. Umowa zawarta została na okres:
od 01 kwietnia  2022 roku do 31 marca 2023 roku.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

 01 kwietnia 2022 – 31 marca 2023 R.

Kalendarzyki wydrukowane   zostaną doręczone mieszkańcom przez pracowników firmy EKO-REGION.

GMINA PAJĘCZNO

Według kalendarza nr 30 będą odbierane odpady z terenu następujących miejscowości:
Makowiska, Podładzin, Podmurowaniec, Czerkiesy, Janki, Ładzin, Stare Gajęcice, Nowe Gajęcice, Patrzyków, Niwiska Dolne, Niwiska Górne, Dylów Szlachecki.

Odbiór w godz. 6.00 – 20.00

Do pobrania

Według kalendarza nr 31 będą odbierane odpady z terenu następujących miejscowości:
Wydrzynów, Dylów A, Dylów Rządowy, Kurzna, Barany, Lipina, Tuszyn, Wręczyca, Siedlec, Łężce.

Odbiór  w godz. 6.00 – 20.00

Do pobrania

MIASTO  PAJĘCZNO

Według kalendarza nr 28 będą odbierane odpady z terenu Miasta Pajęczna – ulice: Wspólna, Brzozowa, Częstochowska, Długa, Górna, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Kilińskiego, Klonowa, Kochanowskiego, Kopernika, Kościuszki, Krótka, Krucza, Kwiatowa, Letnia, Lipowa, Mickiewicza, Ogrodowa, Olszówka, Polna, Południowa, Poprzeczna, Północna, Reja, Różana, Sadowa, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Spacerowa, Strażacka, Ściegienna, Kard. S. Wyszyńskiego, Wiosenna, Wrzosowa, Wschodnia, Wypoczynkowa, Wysoka, Zachodnia, Zagajnikowa, Zdrojowa, Źródelna, Żywiczna, Targowa.

Odbiór  w godz. 6.00 – 20.00

Do pobrania

 

Według kalendarza nr 29 będą odbierane odpady z terenu Miasta Pajęczna – ulice: 1 Maja,              I.J. Paderewskiego, Rekreacyjna, Armii Krajowej, Botaniczna, Chopina, Cmentarna, Dąbrowskiego, Długosza, Jagiellońska, Jana Pawła II, Konstytucji, Piłsudskiego, Leszka Czarnego, Leśna, Majorat, Malinowa, Makuszyńskiego, Mała, Międzyzakładowa, Moniuszki, Narutowicza, Norwida, Osiedlowa, Parkowa, Plac Dworcowy, Prusa, Przedszkolna, Przemysłowa, Reymonta, Reja, Wisławy Szymborskiej, Sienkiewicza, Sportowa, Srebrna, Tuwima, Wieluńska, Wiśniowa, Zielona, Złota, Żeromskiego.

Odbiór w godzinach  w godz. 6.00 – 20.00

Do pobrania

 

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu o postępowania z odpadami EPS (styropianu) ikonografika zamieszczono w związku z petycją z dnia 05 lipca 2022 r.

Do pobraniaPUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

znajduje się na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Pajęcznie,  wjazd od  ul. Międzyzakładowej 3.

PSZOK czynny w dni robocze w godzinach:

poniedziałek 08.00 – 12.00

wtorek 14.00 – 18.00

środa 11.00 – 15.00

czwartek 11.00 – 15.00

piątek 11.00 – 15.00

Regulamin PSZOK do pobrania

Deklaracja na odpady do pobrania

W roku 2022  planowana jest jedna zbiórka objazdowa odpadów wielkogabarytowych w miesiącu WRZEŚNIU .

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI MAJĄ OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW W POJEMNIKACH O ODPOWIEDNIEJ KOLORYSTYCE UŻYCZONYCH DO KORZYSTANIA I ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA ICH NIERUCHOMOŚCIACH

– SZKŁO – POJEMNIK ZIELONY

– METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – POJEMNIK ŻOŁTY

– PAPIER – POJEMNIK NIEBIESKI

– BIO – POJEMNIK BRĄZOWY

– ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE- POJEMNIK ZIELONY Z POMARAŃCZOWĄ KLAPĄ LUB GRAFITOWY

 

Odpady, których nie można poddać segregacji (popiół) od miesiąca kwietnia przekazujemy do odbioru  w pojemniku na zmieszane odpady komunalne !

 

UWAGA !!! Osoby, które złożyły deklaracje ze wskazaniem, że będą korzystały z własnych pojemników na nieruchomościach do kompostowania odpadów biodegradowalnych i  mają  kosze na odpady BIO oklejone naklejkami Popiół w miesiącach kwiecień -październik nie wystawiają koszy z bioodpadami .


 

WAŻNA INFORMACJA

Gmina Pajęczno zawarła nową umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych w gminie Pajęczno.

Wykonawcą usługi jest spółka EKO-REGION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Bełchatowie.

Umowa zawarta została na okres:

od 01 stycznia  2021r. do 31 marca 2021 roku

 

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI MAJĄ OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW W POJEMNIKACH O ODPOWIEDNIEJ KOLORYSTYCE UŻYCZONYCH DO KORZYSTNIA I ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA ICH NIERUCHOMOŚCIACH

– SZKŁO – POJEMNIK ZIELONY

– METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – POJEMNIK ŻOŁTY

– PAPIER – POJEMNIK NIEBIESKI

– BIO – POJEMNIK BRĄZOWY

– ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE- POJEMNIK ZIELONY Z POMARAŃCZOWĄ KLAPĄ LUB GRAFITOWY 

Najbliższy termin opłat :

– za miesiące listopad- grudzień – do 15 stycznia 2021 roku

Zawiadomienia dotyczące wysokości nowych opłat będą dostarczane do mieszkańców do końca miesiąca lutego 2021.

UWAGA!!!

Przypominamy, że od 01 stycznia 2021 obsługę bankową budżetu  Gminy Pajęczno
w tym obsługę systemu gospodarki odpadami będzie wykonywał Bank Spółdzielczy w Pajęcznie

 Nowy numer konta 32 8265 0001 2001 0071 7171 0003

Informujemy, że przeterminowane leki, będące odpadami komunalnymi, Mieszkańcy Gminy Pajęczno mogą być dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dylowie A lub pozostawić w pojemniku na leki przeterminowane ustawionym w Aptece JUVENTA ul. Wiśniowa 26 98-330 Pajęczno.

Informacja dotycząca gospodarki odpadami w Gminie Pajęczno w latach 2013-2020.

W związku z licznymi pytaniami od Mieszkańców Gminy Pajęczno, szeroko zakrojoną dyskusją na temat kosztów funkcjonowania systemu odbioru odpadów w naszej Gminie, wyjaśniamy  przyczyny konieczności podniesienia stawki jednostkowej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  dla mieszkańca naszej Gminy.

Broszura informacyjna – TUTAJ

Ulga dla posiadaczy kompostowników

18.12.2020 r.

Od 1 stycznia 2021 r. będzie można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Ze zwolnienia będą mogli skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy odpady bio będą gromadzić we własnym kompostowniku.

Tym samym nie będą od nich odbierane tego typu odpady przez firmę odbierającą odpady komunalne.

Zgodnie z uchwałą Nr 145/XVIII/20 z dnia 29 września 2020 r. Rady Miejskiej w Pajęcznie w sprawie zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ulga będzie wynosić 2 zł miesięcznie od osoby.

Właściciele nieruchomości, którzy posiadają kompostownik przydomowy i kompostują w nim odpady, mogą skorzystać z ulgi. W tym celu powinni wypełnić deklarację o wysokości opłat, na nowym wzorze dostępnym w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie  lub pobrać druk ze strony internetowej Urzędu.

UWAGA !!!

Zgodnie z art. 6k ust. 4b  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1439 ) posiadanie kompostownika i kompostowanie bioodpadów podlega kontroli. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie:

 • nie posiada kompostownika przydomowego lub
 • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
 • uniemożliwia dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownika

Burmistrz w drodze decyzji orzeka, utratę prawa do zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek.

Ponowne  skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Warunki kompostowania bioodpadów określają zapisy „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pajęczno” w § 8 ust. 6-12 wprowadzone uchwałą Nr 144/XVIII/20  Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 29 września 2020 r. (DZ. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 5551) i stanowią, że :

„6. Dopuszcza się możliwość kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i określa warunki ich kompostowania.

 1. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się:

1) w gotowych kompostownikach ogrodowych lub

2) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub belek, ułożonych tak aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu lub

3) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.

 1. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może odbywać się w dołach lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza.
 2. Kompostowaniu podlegają w szczególności miękkie części uprawianych roślin, ścięta trawa, liście, drobne gałęzie, chwasty, małe kawałki drewna, spadłe owoce, odpady po warzywach i owocach, obierki po owocach i warzywach, resztki owoców, fusy po herbacie i kawie z filtrem jeżeli jest papierowy, herbata ekspresowa. 10. Kompostowaniu nie podlegają: kości, mięso, gotowane warzywa, zepsuta żywność, płynne resztki jedzenia, odchody zwierzęce, tkaniny, materiały nieorganiczne, sztuczne materiały organiczne, papierosy, materiały i substancje zanieczyszczone zawierające metale ciężkie lub toksyczne związki organiczne.
 3. Lokalizacja przydomowego kompostownika powinna być zgodna z innymi obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, właściciel taki zwolniony jest z obowiązku posiadania worka lub pojemnika na bioodpady.”

 

 

Gospodarka odpadami komunalnymi  w gminie Pajęczno – odbiór i zagospodarowanie

 1. Blisko –Aplikacja

Celem przekazywania informacji o terminach odbioru odpadów komunalnych, zasadach segregacji odpadów przekazywanych do odbioru Gmina Pajęczno zapewnia możliwość korzystania z aplikacji mobilnej BLISKO – GOSPODARKA ODPADAMI.

 

 1. Informacja o odpadach

W ramach systemu odbioru odpadów komunalnych w Gminie Pajęczno odbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych z pojemników oznaczonych kolorami

METAL I TWORZYWA SZTUCZNE – pojemnik żółty

SZKŁO – pojemnik zielony

PAPIER – pojemnik niebieski

BIOODPADY – pojemnik brązowy

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE – pojemnik grafitowy lub zielony z klapą pomarańczową, grafitową

Obowiązuje obowiązek segregacji odpadów.

Jeżeli na nieruchomości występuje taka ilość odpadów, która nie mieści się w pojemnikach, możliwy będzie odbiór odpadów z worków oznaczonych logo spółki EKO-REGION, które można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie pokój 100.

Odpady komunalne są odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli deklarację o ilości osób zamieszkujących nieruchomość i wysokości opłaty za odbiór.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani do zawarcia indywidualnych umów z firmą odbierającą odpady.

 1. BIOODPADY , ODPADY KUCHENNE

Odbiór bioodpadów, odpadów kuchennych będzie odbywał się w miesiącach kwiecień-październik 2020 roku, dwukrotnie od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkach objętych gminnym systemem odbioru odpadów.

 1. Komunikaty i iinne informacje

Informujemy, że według przyjętych zasad odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pajęczno odbiór odpadu jakim jest popiół w miesiącach styczeń-marzec, listopad –grudzień będzie realizowany z pojemników przeznaczonych na bioodpady i pojemników na zmieszane odpady komunalne. W pozostałych miesiącach popił będzie odbierany z pojemników na odpady komunalne zmieszane.

 1. Poziomy recyklingu

 

  2016 2017 2018
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania 16,9 % 24,20 % 19,23%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego

użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

18 % 23,69 % 33,95 %
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100 % 100 % 100 %

 

 

 1. Deklaracja i uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

Obowiązujące akty prawa miejscowego w Gminie Pajęczno dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. :

UCHWAŁA NR 39/IV/19 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pajęczno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 20 marca 2019  r. poz. 1587)

UCHWAŁA NR 40/IV/19 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pajęczno oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 20 marca 2019  r. poz. 1588)

Uchwała Nr 100/XIII/19 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 15 stycznia 2020 r. poz. 51)

Uchwała Nr 104/XIII/19 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwalę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pajęczno oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 15 stycznia 2020 r. poz. 52)

Uchwała Nr 102/XIII/19 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 15 stycznia 2020 r. poz. 181)

Uchwała Nr 103/XIII/19 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pajęczno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 15 stycznia 2020 r. poz. 182)

Uchwała Nr 112/XIV/20 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pajęczno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 20 marca 2019  r. poz. 1587)

 

 1. Płatności za odbiór odpadów komunalnych

Terminy płatności

– do 15 stycznia 2020 roku – opłata za miesiące listopad, grudzień 2019 roku

– do 15 marca 2020 roku – opłata za miesiące styczeń, luty 2020 roku

– do 15 maja 2020 roku – opłata za miesiące marzec, kwiecień 2020 roku

– do 15 lipca 2020 roku – opłata za miesiące maj, czerwiec 2020 roku

– do 15 września 2020 roku – opłata za miesiące lipiec, sierpień 2020 roku

– o 15 listopada 2020 roku – opłata za miesiące wrzesień, październik 2020 roku

– do 15 stycznia 2021 roku – opłata za miesiące listopad, grudzień 2021 roku

 

Wysokość opłaty za poszczególne dwumiesięczne okresy dla każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej  jest w określona na blankietach opłat.

Wysokość stawek opłat

Akt prawa miejscowego Wysokość miesięcznej stawki od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – zadeklarowana segregacja odpadów Wysokość miesięcznej  stawki od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – nie wypełnianie obowiązku segregacji Wysokość miesięcznej  stawki od właścicieli nieruchomości na których zamieszkuje powyżej pięciu osób mieszkańcy – zadeklarowana segregacja odpadów  

 

Okres obowiązywania uchwały

Uchwała Nr 193/XXII/12 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 328)

 

 

7,00 złotych

od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość

 

15,00 złotych

od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość

 

35,00 złotych/ przez liczbę osób

 

od 01 lipca 2013 r. do

30 czerwca 2019 r.

Uchwała Nr 64/VIII/19  Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 28 czerwca  2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 3833)

 

 

 

13,00 złotych

od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość

 

26,00 złotych

od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość

 

65,00 złotych/ przez liczbę osób

 

od 01 lipca 2019 r. do 31 grudnia  2019 r.

Uchwała Nr 100/XIII/19 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 51)

 

 

17,50 złotych

od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość

 

35,00 złotych

od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość

 

87,50 złotych/ przez liczbę osób

 

od 01 stycznia 2020

Wysokość stawek opłat pobieranych od właścicieli  domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Akt prawa miejscowego Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe- selektywna zbiórka odpadów Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe- nie selektywna zbiórka odpadów Okres obowiązywania uchwały
Uchwała Nr 147/XV/16 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 3233)

 

 

 

 

 

 

 

 

90,00 złotych/rok

 

 

 

 

 

 

180,00 złotych/rok

 

 

 

 

 

 

Od 01 stycznia 2017 r. do  31 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr 102/XIII/19 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 15 stycznia 2020 r. poz. 52)

 

 

 

 

 

 

165,00 złotych/rok

 

 

 

 

 

330,00 złotych/rok

 

 

 

 

 

Od 01 stycznia 2020 r.

 

 

 

 1. Co segregujemy i w jaki sposób

 

Segregacja odpadów komunalnych  przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest obowiązkowa na cztery podstawowe frakcje w pojemnikach oznaczonych odpowiednimi kolorami :

 

Pojemnik koloru żółtego METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

 

Do pojemnika tego wrzucamy

Butelki po napojach (zgniecione), opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe (np. katon po mleku, sokach), plastikowe np. torby, reklamówki i inne folie – niezabrudzone, metale kolorowe (np. puszki po napojach i konserwach), folię aluminiową (niezabrudzoną)

 

Do pojemnika tego nie wrzucamy

Butelek i pojemników z zawartością, części samochodowych, zużytych baterii akumulatorów, pojemników po farbach i lakierach, tworzyw piankowych, gum, silikonów, zużytego sprzętu elektrycznego i AGD.

 

Pojemnik koloru niebieskiego PAPIER

 

Do pojemnika tego wrzucamy

Opakowania z papieru, tektury, kartonu, gazety i czasopisma, katalogi i ulotki, książki i zeszyty, torebki i worki papierowe, papier pakowy, zadrukowane kartki;

 

Do pojemnika tego nie wrzucamy

Papieru mocno zabrudzonego i zatłuszczonego, papieru lakierowanego i powleczonego folią, kartonu po mleku i napojach, pieluch jednorazowych i podpasek, zużytych ręczników kuchennych i chusteczek higienicznych, tapet, ubrań, papierowych worków (np. po cemencie, nawozach i innych materiałach budowlanych).

 

Pojemnik koloru zielonego SZKŁO

 

Do pojemnika tego wrzucamy

Czyste opakowania szklane bez nakrętek (np. butelki, słoiki, flakony), opakowania szklane bez zawartości;

 

Do pojemnika tego nie wrzucamy

Szkła żaroodpornego, żarówek i świetlówek, reflektorów, luster, szyb (np. samochodowych i okiennych), termometrów, stłuczki szklanej, ceramiki, doniczek, porcelany, kryształów

 

Pojemnik koloru brązowego BIO

 

Do pojemnika tego wrzucamy

Odpadki warzywne i owocowe (obierki itp.) drobne gałązki drzew i krzewów, skoszoną trawę i liście, trociny i korę drzew, resztki jedzenia (bez mięs);

 

Do pojemnika tego nie wrzucamy

Kości zwierząt, resztek mięsa, worków foliowych, odchodów zwierzęcych, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni;

 

Pozostałe odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych są zmieszanymi odpadami komunalnymi i przekazywane do odbioru są w pojemnikach koloru zielonego z pomarańczową lub grafitowa klapą lub w pojemnikach koloru grafitowego.

Prawidłowa segregacja obowiązuje wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i osób z nimi zamieszkujących oraz mieszkańców budynków wielomieszkaniowych.

Mieszkańcy budynków wielomieszkaniowych odpady komunalne wielkogabarytowe winni dostarczyć samodzielnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 1. Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

 

PHU „SO-MASZ” s.c. Janusz I Krzysztof Socha

98-100 Łaski

Ul. Leśników Polskich 65

 

( adresy pozyskane ze stron internetowych)

Sobasik Krzysztof Recykling

 1. Jaworowa 24

64-100 Leszno

FOLTRANS Piotr Włodarczyk

 1. Kolejowa 36

64-020 Czempiń

RECYKL S.A.

 1. Letnia 3

63-100 Śrem

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Przemysław Olejnik

Wąbiewo 26

64-061 Kamieniec

Jopek Recykling

Fabianów ul. Przemysłowa 12

63-330 Dobrzyca

“Kor-Mar” Skup Sprzedaż Transport Wiesław Nagły

 1. Kasztanowa 9a

63-040 Boguszyn

 

 

 

 

 

 1. Firma odbierająca odpady

Wykonawca usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych jest

EKO-REGION Sp. z o.o.

 1. Bawełniana 18

98-400 Bełchatów

Telefon kontaktowy

ODDZIAŁ PAJĘCZNO TEL. 44 635 37 12 wew. 46 LUB 47

 

 

 1. Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

Odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Pajęczno przekazywane są do następujących instalacji komunalnych :

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE

Instalacja Komunalna – Dylów A, 98-330 Pajęczno

Instalacja Komunalna – Gotartów, 46-200 Kluczbork

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI W TYM BIOODPADY, ODPADY KUCHENNE

Instalacja Komunalna – Dylów A, 98-330 Pajęczno

Instalacja Komunalna – Gotartów, 46-200 Kluczbork

SELEKTYWNIE ZBIERANE ODPADY

Instalacja Komunalna – Dylów A, 98-330 Pajęczno

Instalacja Komunalna – Gotartów, 46-200 Kluczbork

 

 1. Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej jest prowadzony przez Burmistrza Pajęczna, są w nim wpisane podmioty mające uprawnienie do odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Pajęczno:

 

 1. PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się w Pajęcznie na ul. Międzyzakładowej 3

Do PSZOK mogą być zawożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z Gminy Pajęczno następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 

 • przeterminowane leki o kodzie 20 01 32
 • zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36,
 • odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07
 • odpady budowlano-rozbiórkowe (gruz budowlany, płytki, tapety, materiały ceramiczne, izolacyjne itp.) o kodach z grupy 17
 • zużyte opony (rowerowe, motorowerowe, z wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej)    o kodzie 16 01 03
 • chemikalia o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15* 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*
 • inne odpady niebezpieczne (lakiery, resztki farb, impregnatów, olei mineralnych i syntetycznych, benzyna, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach)
 • lampy żarowe, halogenowe i świetlówki,
 • odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach (np. popiół, żużel)
 • segregowane odpady komunalne z podziałem na następujące frakcje:

– papier i tektura (odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury)

– metale i  tworzywa sztuczne ( odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych)

-szkło (bezbarwne i kolorowe)

– odpady ulegające biodegradacji

 

 

Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone.  Opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych ( farby, lakiery, chemikalia, środki ochrony roślin, smary, oleje itp.) winny być nieuszkodzone. Rodzaje i ilości odpadów przyjmowanych do PSZOK w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie. Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywa się na formularzu przyjęcia odpadów.

 

 1. Zgłaszanie uwag w zakresie odbioru odpadów:

Adres e-mail : um@pajeczno.pl

 

Urząd Miejski w Pajęcznie

 1. Parkowa 8/12

98-330 Pajęczno

Tel. 34 3111 523 wew. 235, 225

 

 

Obsługa interesantów w sprawach gospodarki odpadami komunalnymi odbywa się w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie ul. Parkowa 8/12 98-330 Pajęczno pokój 205 i 207.

Analizy systemu gospodarki odpadami

ANALIZA 2022

ANALIZA 2021

ANALIZA 2020

ANALIZA 2019

ANALIZA 2018

ANALIZA 2017

ANALIZA 2016

ANALIZA 2015

 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY PAJĘCZNO

Informujemy, że od 01 stycznia 2020  roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych Gminy Pajęczno.

Od tego dnia odpady komunalne z terenu nieruchomości niezamieszkałych nie będą odbierane przez  Wykonawcę  wyłonionego  w  przetargu  przez  Gminę  Pajęczno.  Ma to związek z Uchwałą Nr 91/XI/19 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 6073).

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie skutkowało koniecznością zawarcia przez te podmioty  indywidualnej     umowy    z    przedsiębiorcą    prowadzącym   działalność  w  zakresie  odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, który prowadzi Burmistrz Pajęczna.

Lista podmiotów jest zamieszczona na stronie www.pajeczno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pajęcznie – Rejestr Działalności Regulowanej oraz w zakładce Gospodarka Odpadami .

Aktualny Rejestr Działalności Regulowanej

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest nadal do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pajęczno oraz ustawy  z  dnia  13   września    1996    roku   o    utrzymaniu   czystości   i   porządku   w   gminach  (t.j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm. ) w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie jego nieruchomości.

Do podstawowych zasad należą::

 • wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych
  oraz utrzymanie tych pojemników w stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 • zbieranie powstałych odpadów na terenie nieruchomości zgodnie z wymaganiami określonymi
  w regulaminie;
 • pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
  w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Informujemy, że wypełnienie obowiązku odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych może podlegać kontroli.

Zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych, wykonując obowiązek pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów  komunalnych,  są  zobowiązani na wezwanie Burmistrza do okazania umów korzystania z usług przedsiębiorcy odbierającego odpady i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Wprowadzona w roku  bieżącym zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła konieczność wprowadzenia takich zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, dlatego też odbiór odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych będzie przez Gminę Pajęczno prowadzony tylko do końca bieżącego roku.

Z tytułu świadczonej usługi za miesiące listopad i grudzień należną opłatę należy uiścić tak jak dotychczas na wskazany na blankiecie wpłat numer rachunku bankowego w terminie do dnia 15 stycznia 2020 roku.

Każdy wytwórca odpadów w tym przypadku również właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek wypełnienia  obowiązków określonych prawem, co oznacza jak już wspomniano wyżej zawarcie umowy od 1 stycznia 2020  roku  na odbiór odpadów komunalnych i przekazanie do zagospodarowania  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zasady powyżej określone dotyczą odpadów komunalnych, jednak z uwagi na charakter nieruchomości należy pamiętać również  o tym, że: 

w zakresie odbioru i zagospodarowaniu odpadów związanych z działalnością gospodarczą każdy przedsiębiorca winien stosować się do przepisów odrębnych w tym do zapewnienia rejestracji w BDO – rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.21 ze zm.) prowadzonym przez marszałka województwa łódzkiego, jeżeli profil prowadzonej przez niego działalności wymaga wypełnienia tego obowiązku.

Więcej  szczegółowych informacji pod linkiem : https://bdo.mos.gov.pl/

 


INFORMACJA

Gmina Pajęczno zawarła nową umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w gminie Pajęczno.

Wykonawcą usługi jest spółka EKO-REGION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Bełchatowie.

Umowa zawarta została na okres od 01 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku.

W związku z realizacją nowej umowy  na odbiór i zagospodarowanie  odpadów komunalnych  w kolejnych miesiącach będą realizowane następujące zadania przez Wykonawcę firmę EKO-REGION Sp. z o.o. :

–  dostawienie nowych pojemników na papier- kolor niebieski – pojemnik poj. 120 l i na odpady biodegradowalne – kolor brązowy – poj. 140 l na nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe tam gdzie zgłoszona jest segregacja odpadów

– doręczenie harmonogramów odbioru odpadów wraz ulotką informacyjną jakiego rodzaju odpady należy umieszczać w pojemnikach

UWAGA!

Zmiana kolorystyki pojemników – trwa wymiana pojemników na nową kolorystykę. Po dokonanej wymianie – należy przekazywać do odbioru odpady w pojemnikach o następujących kolorach:

– SZKŁO – POJEMNIK ZIELONY

– METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – POJEMNIK ŻOŁTY

– PAPIER – POJEMNIK NIEBIESKI

– BIO – POJEMNIK BRĄZOWY

– ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE- POJEMNIK ZIELONY Z POMARAŃCZOWĄ KLAPĄ LUB GRAFITOWĄ

Ponadto przy harmonogramie jest informacja dla mieszkańców o dniu w którym nastąpi oklejenie zgodnie z nowymi zasadami pojemników, które już są w posiadaniu właściciela nieruchomości, należy zastosować się do zaleceń Wykonawcy.

– naklejka SZKŁO – pojemnik zielony zostanie oklejony naklejką szkło i to w tym pojemniku należy obecnie zbierać odpady typu szkło

 

– naklejka METAL i TWORZYWA SZTUCZNE – kosz z żółta klapą-  /docelowo wykonawca zapewni cały   żółty pojemnik /

 

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE –  kosz z pomarańczowa klapą pojemnik, który dotychczas był wykorzystywany na szkło będzie obecnie przeznaczony na zmieszane odpady komunalne /docelowo będą to kosze koloru grafitowego/

 

PODSTAWOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓWzobacz

Więcej informacji dotyczących segregacji odpadów dostępnych pod linkiem:

https://naszesmieci.mos.gov.pl/

 

ILOŚĆ ODBIORÓW

Rodzaj pojemnika Zmieszane komunalne Odpady ulegające biodegradacji Metal i tworzywa sztuczne Szkło papier
TEREN- miasto i gmina M G M G M G M G M G
lipiec 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
sierpień 2 1 2 1 1 1
wrzesień 2 1 2 1 1 1
Październik 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Listopad 1 1 Dopuszczalny odbiór popiołu z tego rodzaju pojemników Dopuszczalny odbiór popiołu z tego rodzaju pojemników 1 1
Grudzień 1 1 Dopuszczalny odbiór popiołu z tego rodzaju pojemników Dopuszczalny odbiór popiołu z tego rodzaju pojemników 1 1  

 

UCHWAŁA NR 64/VIII/19  RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE

z dnia 28 CZERWCA 2019  r .w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Nieruchomości zamieszkałe

Miesięczna stawka opłaty od osoby zamieszkującej nieruchomość – segregacji odpadów Miesięczna stawka opłaty od osoby zamieszkującej nieruchomość – Brak segregacji odpadów Miesięczna stawka opłaty gdy nieruchomość zamieszkuje powyżej pięciu osób
13 złotych 26 złotych 65 złotych

Nieruchomości niezamieszkałe

  Miesięczna stawka opłaty od wielkości pojemnika z segregacją Miesięczna stawka opłaty od wielkości pojemnika bez segregacji
Wielkość pojemnika na zmieszane odpady komunalne  

120 l

 

240 l

 

1100 l

 

7000 l

 

120 l

 

240 l

 

1100 l

 

7000 l

Wysokość opłaty

 

28,00

złotych

56,00

złotych

111,00

złotych

740,00

złotych

56,00

złotych

111,00

złotych

222,00

złotych

1480,00

złotych

                       

Uchwała  jest aktem prawa miejscowego obwiązującym w Gminie Pajęczno.

Terminy opłat :

– za miesiące lipiec – sierpień – do 15 września 2019 roku

– za miesiące wrzesień – październik – do 15 listopada 2019 r.

– za miesiące listopada- grudzień – do 15 stycznia 2020 roku

Zawiadomienia dotyczące wysokości nowych opłat są dostarczane do mieszkańców.

 

Pamiętajmy !

Świadomy udział w prawidłowej zbiórce odpadów chroni wspólnie nasze naturalne środowisko, a jak największa ilość odpadów oddana przez Państwa do recyklingu, pozwala wypełnić złożoną przez Państwa deklarację selektywnej zbiórki odpadów i osiągnąć prawidłowy poziom recyklingu w gminie.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu Selektywnego Zbierania Wybranych Frakcji Odpadów z dnia 29 grudnia 2016 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 19), informujemy, iż nowe przepisy wprowadzają we wszystkich gminach model selektywnego zbierania odpadów u ,, źródła’’ w podziale na pięć frakcji: szkło, papier w tym tektura, metale, tworzywa sztuczne, a także odpady ulegające biodegradacji. Frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt 1 w/w Rozporządzenia, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem ,, Papier’’; frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt. 2, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem ,,Szkło’’; frakcje odpadów o których mowa w § 3 pkt. 3 i 4, w skład której wchodzą odpady metali w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonym napisem ,, Metale i tworzywa sztuczne’’; frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt. 5, zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem ,, Bio’’.

 

 

UCHWAŁA NR 39/IV/19 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pajęczno

Plik do pobrania

 

UCHWAŁA NR 64/VIII/19 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Plik do pobrania

 


Aktualnie obowiązujące akty prawa miejscowego:

 

UCHWAŁA NR 193/XXII/12 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 328)

 

UCHWAŁA NR 150/XV/16 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pajęczno (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2016 r. poz. 3164)

 

 

UCHWAŁA NR 147/XV/16 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2016 r. poz. 3233)

 

 

UCHWAŁA NR 148/XV/16 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2016 r. poz.3234)

 

UCHWAŁA NR 149/XV/16 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pajęczno

(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2016 r. poz.3235)

 

 

UCHWAŁA NR 151/XV/16 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2016 r. poz. 3236)

 

UCHWAŁA NR 169/XVIII/16 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pajęczno

(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2016 r. poz.5521 )

 

 


JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI

Co i gdzie gromadzimy?

Pojemnik na odpady komunalne – zielona pokrywa.

wolno wrzucać nie wolno wrzucać
komunalne nieczystości stałe pozostałe po segregacji gruzu, ziemi, gorącego żużla i popiołu, gałęzi, śniegu, lodu, substancji toksycznych, żrących
i wybuchowych odpadów przemysłowych
i medycznych, baterii i akumulatorów, żarówek i świetlówek, sprzętu RTV i AGD oraz jego elementów

Pojemnik na surowce suche – żółta pokrywa.

wolno wrzucać nie wolno wrzucać
czyste opakowania z tworzyw sztucznych, metalu, papieru i tektury, butelki typu PET, butelki po chemii gospodarczej, opakowania po kefirach i jogurtach, folie opakowaniową, gazety, papier do pisania, kartony i pudełka, puszki i folię aluminiową, złom metali kolorowych, czyste kartoniki po sokach, napojach i produktach mlecznych odpadów organicznych, opakowań zawierających substancje organiczne, tekstyliów, odzieży, popiołu, szkła, porcelany, worków po nawozach,  sznurków, folii ogrodniczej, odpadów budowlanych, elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej, żarówek, świetlówek, baterii, pojemników po olejach i farbach, opakowań po lekarstwach, odpadów z samochodów, sprzętu RTV i AGD

Pojemnik na szkło – pomarańczowa pokrywa.

wolno wrzucać nie wolno wrzucać
opakowania szklane bez zawartości, opakowania ze szkła bezbarwnego
i kolorowego, butelki, słoiki, flakony
opakowań  szklanych z zawartością,  szkła nieprzeźroczystego, szkła okiennego, szkła klejonego, szkła zbrojonego, szkła żaroodpornego, szyb samochodowych, porcelany, talerzy, żarówek, świetlówek, zniczy, donic, termometrów
 

Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie informuje, iż przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pajęczno wygrała Firma „EKO-REGION” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bełchatowie, ul. Bawełniana 18.
W związku z tym Firma rozpoczęła doposażenie mieszkańców miasta i gminy Pajęczno w pojemniki na odpady komunalne segregowane typu „szkło” i „surowce suche”. Pojemniki te są dostarczane w pierwszej kolejności mieszkańcom, którzy mieli zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych z Firmą, a nie posiadali pojemników do segregacji.

Z informacji przekazanych przez „EKO-REGION” Sp. z o.o.  – Właściciele nieruchomości zamieszkałych jak też niezamieszkałych, którzy do tej pory korzystali z usług Firmy REMONDIS i posiadają kosze od tej firmy, będą mogli z nich korzystać do czasu dokonania ich wymiany przez Firmę „EKO_REGION” Sp. z o.o.
Wszyscy mieszkańcy miasta i gminy Pajęczno, którzy złożyli deklaracje zarówno z nieruchomości zamieszkałych jak też niezamieszkałych zostaną niezwłocznie wyposażeni w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych oraz pojemniki albo tymczasowo w worki do zbierania odpadów segregowanych „szkło” i „surowce suche”.

 <

Powrót
`