Skład Rady Drukuj

Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Janeczek.

Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej
Beata Stawiak,
Jan Lewandowski.

Członkowie Rady Miejskiej
Robert Balcerzak,
Wojciech Beśka,
Jan Cybulski,
Zbigniew Cybulski,
Stanisław Dłubak,
Maria Gajęcka,
Marcin Krzak,
Jadwiga Krysztofek,
Elżbieta Kupiec,
Robert Sikora,
Ewelina Sołtysiak,
Bożena Szczerkowska.

Powrót
`