Informacje dot. łowiectwa Drukuj

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH NA TERENIE GMINY PAJĘCZNO

Z dniem 23 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1507), nowelizująca ustawę  z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 z późn. zm.) określająca m. in. tryb i zasady szacowania szkód łowieckich. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo łowieckie  szacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz  ustalenie wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z :

 1. przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
 2. przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego;
 3. właściciela lub posiadacza gruntów rolnych, na których wystąpiła szkoda,

W związku z powyższym, wnioski o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania od dnia 23 sierpnia 2018 r. należy składać do właściwego dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Przedstawiciel Gminy nie wchodzi w skład komisji  szacującej szkody łowieckie.

DZIERŻAWCY OBWODÓW ŁOWIECKICH  FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE GMINY PAJĘCZNO

 • Koło Łowieckie “Prawidłowe Łowiectwo” z/s w Częstochowie, ul. Św. Kingi 59, 42-200 Częstochowa – obwód łowiecki nr 277
 • Koło Łowieckie “Nad Wartą” z/s w Pajęcznie, ul. Sienkiewicza 23 m.4, 98-330 Pajęczno – obwód łowiecki 267
 • Koło Łowieckie nr 29 “Słonka” z/s w Łodzi,  adres do korespondencji: Gawłów 52, 98-332 Rząśnia – obwód łowiecki nr 266
 • Koło Łowieckie “PERKOZ” Wodzisław Śląski ul. 1 Maja 125, 44-325 Mszana – obwód łowiecki 265
 • Koło Łowieckie “Przodownik” Miedary, ul. Kasztanowa 39, 42-676 Miedary – obwód łowiecki nr 264
 • Koło Łowieckie “Orzeł” Częstochowa, ul. Sportowa 112/1, 42-200 Częstochowa – obwód łowiecki nr 278

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 z późn. zm.).

 


Obwieszczenie Burmistrza Pajęczna z dnia 21.10.2022 r. w sprawie organizowania polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Prawidłowego Łowiectwa w sezonie łowieckim 2022- 2023


Obwieszczenie Burmistrza Pajęczna z dnia 14.10.2022 r. w sprawie organizowanych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Przodownik Miedary w sezonie łowieckim 2022 – 2023


Obwieszczenie Burmistrza Pajęczno z dnia 22 września 2022 r. w sprawie planowanych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego SŁONKA w Łodzi w sezonie łowieckim 2022-2023


Obwieszczenie Burmistrza Pajęczna z dnia 15 października 2021r. w sprawie planowanych zbiorowych polowań Koła Łowieckiego CIETRZEW w sezonie 2021-2021Obwieszczenie Burmistrza Pajęczna z dnia 13 września 2021r w sprawie planowanych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego PERKOZ w sezonie łowieckim 2021-2022


Obwieszczenie Burmistrza Pajęczna z dnia 01 września 2021r. w sprawie planowanych polowań zbiorowych Koło Łowieckie SŁONKA w sezonie 2021-2022


Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 1 lutego 2021 r.


Obwieszczenie Burmistrza Pajęczna z dnia 05 października 2020 r. w sprawie planowanych polowań zbiorowych Koło Łowieckie Prawidłowe Łowiectwo w Częstochowie


Plan polowań zbiorowych K.Ł. “ORZEŁ” Częstochowa w sezonie łowieckim 2020/21


Obwieszczenie Burmistrza Pajęczna z dnia 14 sierpnia 2020r. w sprawie planowanych polowań zbiorowych Koło Łowieckie SŁONKO w Łodzi wraz z załącznikiem


Obwieszczenie Burmistrza Pajęczna z dnia 21 października 2019 w sprawie planowanych polowań zbiorowych Koło Łowieckie Nad Wartą w Pajęcznie wraz z załącznikiem


Obwieszczenie Burmistrza Pajęczna z dnia 21 października 2019r w sprawie planowanych polowań zbiorowych Koło Łowieckie Żubr Bytom wraz z załącznikiem


Obwieszczenie Burmistrza Pajęczna z dnia 2 października 2019 w sprawie dodatkowych polowań Koło Łowieckie Prawidłowe Łowiectwo w Częstochowie


Terminarz planowanych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Cietrzew w Rudzie Śląskiej w obwodzie łowieckim nr 1


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca sanitarnego odstrzału dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu informuje o wydaniu Rozporządzenia Nr 8/2019 z dnia 6 września  2019 r. Wojewody Łódzkiego w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego, w tym również na obszarze powiatu pajęczańskiego.

Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z 6 września 2019 roku


Plan polowań zbiorowych Koło Łowieckie SŁONKA


Obwieszczenie Burmistrza Pajęczna w sprawie zbiorowego polowania Koło Łowieckie SŁONKA


Obwieszczenie Burmistrza Pajęczna z dnia 19 kwietnia 2019 roku w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Koło łowieckie “Cietrzew” w Rudzie Śląskiej


Obwieszczenie Burmistrza Pajęczna z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Koło łowieckie SŁONKA w Łodzi


Obwieszczenie Burmistrza Pajęczna z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie zgłoszenia polowania zbiorowego Koło Łowieckie SŁONKA w Łodzi


Obwieszczenie Burmistrza Pajęczna z dnia 14 stycznia 2019 w sprawie dodatkowych polowań Koło Łowieckie “Żubr” Bytom


Obwieszczenie Burmistrza Pajęczna z dnia 9 stycznia 2019 w sprawie dodatkowych polowań Koło Łowieckie “Przodownik” Miedary


Obwieszczenie Burmistrza Pajęczna z dnia 10 stycznia 2019 w sprawie planowanych polowań Koło Łowieckie SŁONKA w Łodzi


Informacja o dodatkowym polowaniu zbiorowym
Zarząd Koła Łowieckiego “Przodownik” informuje, że  w związku  z zagrożeniem dalszego rozprzestrzeniania się choroby ASF, zostały zorganizowane  dodatkowe  wielkoobszarowe polowania na dziki, które odbędą się  w dniach 12 i 13 stycznia 2019 r. Zbiórka myśliwych :  Domek Myśliwski Miedźno, godz. 8:00.
Teren polowania :  Cały obwód łowiecki nr 287.
Polowanie na zwierzynę: dzik, jeleń, sarna.

Terminy polowań Koła “Cietrzew”


Informacja w sprawie dodatkowego polowania zbiorowego Koła Łowieckiego Cietrzew


Obwieszczenie Burmistrza Pajęczna ws. planowanych polowań zbiorowych


Obwieszczenie Burmistrza Pajęczna ws. miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym


INFORMACJA O POLOWANIACH ZBIOROWYCH

 

Burmistrz  Gminy i Miasta Pajęczno informuje, że na terenie Gminy Pajęczno odbywać się będą


polowania zbiorowe.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności na terenach leśnych oraz   polnych. Mogą wystąpić ograniczenia swobodnego poruszania się drogami leśnymi
oraz polnymi, wynikające z zasad bezpieczeństwa podczas prowadzenia polowań.

Odpowiedzialnymi za organizację  oraz  prowadzenie polowań zbiorowych są właściwi terytorialnie dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich.

Harmonogram polowań

Harmonogram polowań Koła Łowieckiego „ PRZODOWNIK” obwód łowiecki 287

 Harmonogram polowań Koła Łowieckiego  „ CIETRZEW” obwód łowiecki nr 1

 Harmonogram  polowań Koła Łowieckiego  „ NAD WARTĄ” obwód łowiecki nr 303

Harmonogram polowań Koła Łowieckiego “PRAWIDŁOWEGO ŁOWIECTWA” w Częstochowie obwód łowiecki 304


INFORMACJA DOTYCZĄCA SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH
NA TERENIE GMINY PAJĘCZNO

Z dniem 23 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2018r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1507), nowelizująca ustawę z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1295 ze zm.), określająca m. in .tryb i zasady szacowania szkód łowieckich. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo łowieckie  szacowanie szkód łowieckich oraz ustalenie wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z :

 1. przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
 2. przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego;
 3. właściciela lub posiadacza gruntów rolnych, na których wystąpiła szkoda,

W związku z powyższym, wnioski o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania od dnia 23 sierpnia 2018 r. należy składać do właściwego dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. Przedstawiciel Gminy nie wchodzi w skład komisji  szacującej szkody łowieckie.

Sprawy wszczęte i niezakończone przed 23 sierpnia 2018 załatwiane będą w oparciu o dotychczasowe przepisy. 

DZIERŻAWCY OBWODÓW ŁOWIECKICH  FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE GMINY PAJĘCZNO

 • Koło Łowieckie „ Prawidłowe Łowiectwo” w Częstochowie, ul. Św. Kingi 59, 42- 200 Częstochowa  – obwód łowiecki nr 304
 • Koło Łowieckie „ Nad Wartą” nr 60, ul. Jodłowa 1, 98 – 330 Pajęczno – obwód łowiecki 303
 • Koło Łowieckie nr 13 „Żubr” Bytom, ul. Orląt Lwowskich 1B/16, 42 – 902 Bytom – obwód łowiecki nr 4
 • Koło Łowieckie nr 29 „ Słonka” w Łodzi, adres do korespondencji: Gawłów 52, 98-332 Rząśnia – obwód łowiecki nr 289
 • Koło  Łowieckie Cietrzew w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach ul. Reta Śmiłowicka 1, Mikołów 43 – 190 – obwód łowiecki nr 1
 • Koło Łowieckie” PERKOZ” Wodzisław Śląski ul. Traugutta 35, 43-180 Orzesze – obwód łowiecki 288
 • Koło Łowieckie” Przodownik” Miedary, ul. Kasztanowa 39, 42 – 676 Miedary – obwód łowiecki nr 287
 • Koło Łowieckie „ Orzeł” Częstochowa, ul. Sportowa 112/1, 42 – 200 Częstochowa – obwód łowiecki nr 305

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 1507).

 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001507

Powrót
`