Instytucje Drukuj

Starostwo Powiatowe w Pajęcznie
ul. Parkowa 8/12 98-330 Pajęczno
tel. (034) 311-31-20, 311-31-21 – centrala
(034) 311-22-65 – architektura i budownictwo
(034) 311-38-76 – geodezja
(034) 311-32-27 – nadzór budowlany
(034) 311-32-36 – edukacja i sport
(034) 311-32-26 – komunikacja
(034) 311-28-37 – komunikacja
(034) 311-10-99 – komunikacja
(034) 311-32-35 – rolnictwo
www.powiatpajeczno.pl
 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Parkowa 8/12 98-330 Pajęczno
tel. (034) 311-10-13

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Wiśniowa 5 98-330 Pajęczno
tel. (034) 311-25-87

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Pajęczno
ul. Wiśniowa 5 98-330 Pajęczno
tel. (034) 311-12-66

Bank Spółdzielczy
ul. Wiśniowa 32 98-330 Pajęczno
telefony:
(0-34) 311-25-51 – dyrektor, sekretariat
(0-34) 311-20-20 – sala operacyjna
(0-34) 311-33-51 – księgowość

Bank PKO BP S.A. Oddział w Pajęcznie
ul. Wiśniowa 34/38, 98-330 Pajęczno
tel. (0-34) 311-44-40 Sekretariat
(0-34) 311-44-49 Finansowanie Nieruchomości
(0-34) 311-44-(42) do (47) Wydział Klienta Detalicznego
(0-34) 311-44-(60) do (62) Obsługa Przedsiębiorstw
(0-34) 311-44-(56), (57), (59) Wydział Operacji
fax (0-34) 311-12-05

Urząd Pocztowy
ul. 1 Maja 6/8 98-330 Pajęczno
tel. (0-34) 311-26-20, 311-33-03

Powiatowy Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
ul. Żeromskiego 7 98-330 Pajęczno
tel. (034) 311-10-31, 311-39-26, 311-39-27

Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie
ul. 1 Maja 50 98-330 Pajęczno
tel. (034) 311-28-42, 311-28-82, 311-12-92
www.pup.pajeczno.pl

Szpital Rejonowy w Pajęcznie
ul. 1 Maja13/15 98-330 Pajęczno
Oddział Wewnętrzny
(0-34) 311-14-03 – ordynator
(0-34) 311-14-02 – pokój lekarzy
(0-34) 311-24-05 – pokój pielęgniarek
Oddział Rehabilitacji
(0-34) 311-14-46 – ordynator
(0-34) 311-11-56 – pielęgniarka oddziałowa
(0-34) 311-24-04 – pokój pielęgniarek

Rejonowa Przychodnia Specjalistyczna
(034) 311-25-85 – rejestracja ogólna
(034) 311-28-94 – przychodnia dla dzieci
(034) 311-26-17 – poradnia gruźlicza i chorób płuc

SP ZOZ w Pajęcznie
ul. Wiśniowa 6 98-330 Pajęczno
(0-34) 311-19-61 – dyrektor
(0-34) 311-16-63 – sekretariat
(0-34) 311-24-75 – księgowość
(0-34) 311-10-62 – kadry
(0-34) 311-27-62 – rejestr usług medycznych

Sąd Rejonowy w Wieluniu VIII Zamiejscowy Wydział w Pajęcznie
ul. Sienkiewicza 16 98-330 Pajęczno
tel. (0-34) 311-39-14, 311-39-25
X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
tel. (0-34) 311-38-59

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
ul. Wiśniowa 34 98-330 Pajęczno
tel. (0-34) 311-10-24
fax. (0-34) 311-26-03

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zduńskiej Woli

Inspektorat w Wieluniu Biuro Terenowe w Pajęcznie
ul. Wiśniowa 10 98-330 Pajęczno
tel. (0-34) 311-15-91
fax. (0-34) 311-21-95

Urząd Skarbowy w Pajęcznie
ul. 1 Maja 9 98-330 Pajęczno
telefony:
(0-34) 311-69-32 – kierownik
(0-34) 311-39-61 – sala obsługi
(0-34) 311-39-68 – księgowość
(0-34) 311-39-66 – referat podatku VAT
(0-34) 311-39-65 – referat podatku dochodowego
(0-34) 311-39-60 – zaświadczenia

Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie
ul. Międzyzakładowa
tel. (034) 311-22-36, 311-12-16

 
Powrót
`