Fundusz Dróg Samorządowych Drukuj


Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 109411E ul. Jana Pawła II w Pajęcznie”. Inwestycja obejmuje powstanie nowej drogi wraz z dojazdami do nieruchomości, wydzielenie z istniejącego pasa drogowego: jezdni, ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej wraz z elementami zagospodarowania przestrzeni miejskiej w postaci pasa zieleni oraz opaski bezpieczeństwa. Dodatkowo planuje się budowę oświetlenia ulicznego.

Wykonawcą inwestycji jest firma BITUM spółka z o.o. z siedzibą ul. Cegielniana 20, Lipie Śląskie, 42-700 Lubliniec. Planowany termin zakończenia zadania to maj 2021 roku.

Przypomnijmy jeszcze, że całość zadania opiewa na kwotę 4.138.869,00 zł.

Suma 2.676.511,00 zł. to środki pochodzące z dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.


Gmina Pajęczno realizuje zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 109411E ul. Jana Pawła II w Pajęcznie”. Całkowita wartość zadania to: 4 138 869,00 złotych.  Dofinansowanie w wysokości 2 676 511,00 zł pochodzi dotacji udzielonej dla Gminy Pajęczno w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
W ramach inwestycji powstanie nowa droga wraz z dojazdami do nieruchomości. Zostanie wydzielona z istniejącego pasa drogowego: jezdnia, ścieżka rowerowa i pieszo-rowerowa wraz z elementami zagospodarowania przestrzeni miejskiej w postaci pasa zieleni oraz opaski bezpieczeństwa. Dodatkowo planuje się budowę oświetlenia ulicznego. Zakończenie inwestycji jest przewidziane w miesiącu maju 2021roku.

Poniżej dokumentacja fotograficzna z przebiegu prac.

Ulica Jana Pawła II przed rozpoczęciem rozbudowy:

 

Powrót
`