Przedszkola Drukuj

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W PAJĘCZNIE

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres: ul. Sienkiewicza 7/11, 98-330 Pajęczno
tel.: (0-34) 311-22-53
p.o Dyrektora: mgr Monika Hanulak
www.przedszkole1.pajeczno.pl
Liczba dzieci: 171
Liczba oddziałów: 8
Liczba nauczycieli: (etaty): 18,68
Przewodniczący Rady Rodziców – Małgorzata Płuciennik

 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 W PAJĘCZNIE

Adres: ul. Przemysłowa 7, 98-330 Pajęczno
tel.: (0-34) 311-17-92
p.o. Dyrektora: mgr Barbara Derek
www.przedszkole2.pajeczno.pl
e-mail: przedszkole2@pajeczno.pl
Liczba dzieci: 120
Liczba oddziałów: 6
Liczba nauczycieli: (etaty): 15,22
Przewodniczący Rady Rodziców – Anna Pawełoszek

 

Wszystkie dane aktualne na dzień 01.09.2021.

Powrót
`