Program Korpus Wsparcia Seniorów Drukuj

Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024

 

                                                                                          

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2024

DOFINANSOWANIE  -  97 759,00  zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA -  122 198,75 zł

 

Cel Programu jest usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w  programie obszary.

Adresatami programu są mieszkańcy Gminy Pajęczno, osoby w wieku 60 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im  wystarczającego wsparcia. W ramach Programu zaplanowano realizowanie:

Modułu I, którego celem jest zapewnienie usług  opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.

Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi wsparcia w ramach  Moduł II świadczone w programie obejmują:

- poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi. W ramach programu seniorom w wieku 60 lat i  więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą  operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą. „Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora. Zakres wsparcia jest tożsamy z zakresem ujętym w module II Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

Mieszkańcy Gminy Pajęczno zainteresowani uczestnictwem w programie mogą zgłaszać się do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie , ul Parkowa 8/12 , osobiście lub telefonicznie pod nr: 34 311-10-13 Pracownik Ośrodka ustala z seniorem zakres wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu zweryfikowania zgłoszonej potrzeby. Szczegółowy zakres i terminy świadczenia usługi wsparcia zostają określone podczas pierwszej wizyty.

Program jest realizowany w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r.

 

Program Korpus Wsparcia Seniorów  na rok 2024

Mieszkańcy Gminy Pajęczno  w wieku powyżej 60 lat mogą zgłaszać chęć uczestnictwa
w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. To szansa na otrzymanie tzw. opaski bezpieczeństwa, która jest formą sprawowania opieki nad osobami starszymi na odległość.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie zamierza kontynuować program „Korpus Wsparcia Seniorów” w roku 2024, prowadzony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.  

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

„Opaska bezpieczeństwa” będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu.
W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

W ramach Programu planowane jest realizowanie :

Modułu I, którego celem jest zapewnienie usług  opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.

Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Mieszkańcy Gminy Pajęczno zainteresowani uczestnictwem w programie mogą zgłaszać się do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie , ul Parkowa 8/12 , osobiście lub telefonicznie pod nr: 34 311-10-13 

Zbierane informacje mają charakter rozeznania ilościowego 


Program “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2023

DOFINANSOWANIE  – 6 784,00  zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA –  8 480,00 zł

Cel Programu jest usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.
Adresatami programu są mieszkańcy Gminy Pajęczno, osoby w wieku 65 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Usługi wsparcia w ramach Moduł II świadczone w programie obejmują:

– poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi. W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą. „Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdro-wia lub życia seniora. Zakres wsparcia jest tożsamy z zakresem ujętym w module II Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
Zgłoszenia do Programu są przyjmowane przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pajęcznie Pracownik Ośrodka ustala z seniorem zakres wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu zweryfikowania zgłoszonej potrzeby. Szczegółowy zakres i terminy świadczenia usługi wsparcia zostają określone podczas pierwszej wizyty.
Program jest realizowany w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

 


Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie informuje, że pierwsze opaski trafiły do seniorów z Gminy Pajęczno

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” w Pajęcznie jest realizowany przez MGOPS w Pajęcznie . Mogą z niego korzystać osoby, które mają 65 lat i więcej. W ramach tego programu seniorzy otrzymują opaski bezpieczeństwa. Pierwsze tego typu urządzenia zostały już wręczone.

Jak działają takie opaski?

– Jedną z nich jest detektor upadku. W momencie, kiedy taka opaska jest na ręce i doszło do jakiegoś zdarzenia, upadku to urządzenie wyśle sygnał do operatora systemu, który będzie wiedział, że doszło do jakiejś wyjątkowej sytuacji i uruchomi pomoc.

Druga z istotnych funkcji to tzw. detektor noszenia. Jeśli operator obsługujący system zauważy, że opaska jest przez dłuży czas nieużywana i istnieje prawdopodobieństwo, że mogło dojść do czegoś niewłaściwego, skontaktuje się z MGOPS w Pajęcznie i innymi służbami, które sprawdzą co się stało.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie przypomina , że wnioski na otrzymanie opaski bezpieczeństwa można składać do 31.12.2022r.

Przypominamy , że :

Moduł II, programu zakłada:

Moduł II poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi. W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą. „Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora.

Do udziału w programie będą kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.


Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie informuje, że przedłużono rekrutację do udziału w programie “Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022”.

Do udziału w programie będą kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

 

Program jest skierowany do osób w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Program stanowi również wsparcie w realizacji codziennych czynności dla osób w wieku 65 lat i więcej z uwagi na potrzebę ochrony przed zakażaniem COVID-19.

W ramach programu realizowane będą dwa moduły działań:

Moduł I, którego celem będzie zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy. .

Zakres wsparcia:

– wspólne spędzanie czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie

– ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej

poprzez: wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty, pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia,  pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby

udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu;

– wsparcie psychologiczne: informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów, w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych – osoba udzielająca wsparcia pomaga seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia;

– wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

 

 

Moduł II, programu zakłada:

Moduł II poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi. W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.„Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora.

Do udziału w programie będą kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

 

Zapisy do otrzymania opaski bezpieczeństwa będą prowadzone do 31 grudnia 2022 r.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie informuje, że liczą osób objętych wsparciem uzależniona będzie od wysokości środków finansowych dla gminy Pajęczno przyznanych przez Wojewodę Łódzkiego.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

 

W jaki sposób seniorzy mogą zgłosić potrzebę wsparcia? Dzwoniąc na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio kontaktując się Miejsko Gminnym  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pajęcznie / Tel. 34 311 10 13/.  W obydwu przypadkach zakres wsparcia i harmonogram jego udzielania zostanie ustalony indywidualnie z pracownikiem MGOPS w Pajęcznie.

 


Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie informuje, że gmina Pajęczno przystąpiła do Programu Korpus wsparcia Seniorów. Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022r.

Program jest skierowany do osób w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Program stanowi również wsparcie w realizacji codziennych czynności dla osób w wieku 65 lat i więcej z uwagi na potrzebę ochrony przed zakażaniem COVID-19.


Finansowanie

Program finansowany w całości ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.


Otrzymana kwota

Moduł I – 70 000,00 zł

Moduł II – 100 000,00 zł

Łączna wysokość otrzymanego wsparcia: 170 000,00 zł

Nie wymagany wkład własny.


W ramach programu realizowane będą dwa moduły działań:

Moduł I, którego celem będzie zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy. .

Zakres wsparcia:

– wspólne spędzanie czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie

– ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej

poprzez: wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty, pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia,  pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby

udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu;

– wsparcie psychologiczne: informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów, w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych – osoba udzielająca wsparcia pomaga seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia;

– wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

Moduł II, programu zakłada:

Moduł II poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi. W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.„Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora.

Do udziału w programie będą kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Zapisy do otrzymania opaski bezpieczeństwa będą prowadzone do 30 maja 2022 r.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie informuje że liczą osób objętych wsparciem uzależniona będzie od wysokości środków finansowych dla gminy Pajęczno przyznanych przez Wojewodę Łódzkiego.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

W jaki sposób seniorzy mogą zgłosić potrzebę wsparcia? Dzwoniąc na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio kontaktując się Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pajęcznie / tel. 34 311 10 13 /. W obydwu przypadkach zakres wsparcia i harmonogram jego udzielania zostanie ustalony indywidualnie z pracownikiem MGOPS w Pajęcznie.

 
Powrót
`