Nasze powietrze Drukuj

Odpowiedzmy sobie na pytanie czy dbamy o czystość  powietrza???

Spacer rano czy w godzinach popołudniowych to spore wyzwanie.

Z kominów wydobywają się dymy, w niektórych przypadkach są one tak gryzące, że wywołują kaszel, bóle głowy.

Właściwe użytkowanie pieców ma tu ogromne znaczenie. W domu nie czujemy tego co wydobywa się z komina, każdy zwraca uwagę głównie na to, aby było mu ciepło. Tak,  to ważne jednak czy analizujemy to czym palimy?

Czy gwałtowne zasypywanie paleniska byle czym powodujące właśnie największy wybuch często mocno gryzącego dymu to dobry sposób działania?

Wszyscy chcielibyśmy cieszyć się wiosną ale czy przy takich działaniach nie powodujemy tego, że powstaje smog a co za tym idzie nie mamy ochoty na wychodzenie z domu, a niebo zasnute oparami dymów nie pozwala na to by promienie słońca były jaśniejsze.

Przemyślmy to co i jak robimy.

Szanujemy zdrowie własne i sąsiadów.

Nie spalamy niewłaściwych produktów w naszych piecach.

Zadbajmy o nasze pajęczańskie powietrze.


Akcja społeczna “Sadza płonie. Czad zabija. Żyj”

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków  na sezon grzewczy 2022/2023


NA OCHRONE NASZEGO POWIETRZA WPŁYW MA WIELE CZYNNIKÓW, JEDNYM Z NICH MOŻE BYĆ RACJONALNE WYKORZYSTANIE ŚWIATECZNEGO DRZEWKA – CHOINKI

ZACHĘCAMY DO SADZENIA DRZEW ONE CHRONIĄ NASZE POWIETRZE SĄ NATURALNYMI FILTRAMI

SPÓŁKA TAURON PRZYGOTOWAŁA W TYM TEMACIE CIEKAWY ARTYKUŁ I PORADNIK


A KTO Z NAS NIE LUBI PTAKÓW, SZCZEGÓLNIE BOCIANÓW – POZNAJMY DZIAŁANIA SPÓŁKI TAURON W ZAKRESIE POMOCY UDZIELANEJ BOCIANOM W OKRESIE ZIMIY

DBAJMY O PTAKI – TO JAK BĘDZIEMY DBALI PRZYRODĘ – PTAKI, ZWIERZĘTA, DRZEWA MA RÓWNIEŻ ZNACZENIE DLA NASZEGO POWIETRZA


POWIADOMIENIE O RYZYKU WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA DLA PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 W POWIETRZU

 


INFORMACJA O OBOWIĄZKU STOSOWANIA WŁAŚCIWYCH PALIW DO OGRZEWANIA BUDYNKÓW WEDŁUG WYMAGAŃ PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA I PLANU DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH DLA STREFY ŁÓDZKIEJ – DOTYCZY TO RÓWNIEŻ CAŁEGO OBSZARU GMINY PAJĘCZNO


Mieszkańcu, czy wiesz jaka jest szkodliwość dla naszego powietrza wynikająca ze spalania odpadów typu plastik.

Zapoznaj się z załączoną informacją prasową. To czym palimy ma negatywne oddziaływanie na powietrze na lata dla nas wszystkich

Informacja prasowa o szkodliwości palenia plastiku


Informujemy, że Gmina Pajęczno otrzymała dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pajęczno w roku 2020”

Całkowity koszt  zadania  16 667,07 zł.

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji wynosi  10 694,00 zł. Inwestycja swoim zakresem obejmuje przygotowanie do transportu – zapakowanie i oznakowanie odpadu, transport i przekazanie do unieszkodliwienia na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, pochodzących z demontażu pokryć dachowych.

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: http://www.zainwestujwekologie.pl/


 


Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy 2019


Informujemy, że Gmina Pajęczno otrzymała dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pajęczno w roku 2019”  do  kwoty 7 179,00zł.
Inwestycja swoim zakresem obejmuje przygotowanie do transportu – zapakowanie i oznakowanie odpadu, transport i przekazanie do unieszkodliwienia na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, pochodzących z demontażu pokryć dachowych.

 KOMUNIKAT PREZESA KRAJOWEJ IZBY KOMINIARZY

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

 

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

 

Drugie życie tworzyw sztucznych – wyroby z recyklingu

 3

 

Czy wiesz, że:

 

  • Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home

 

  • Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu – zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.

 

  • Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).

 

Pomocne linki:

www.plasticeurope.pl

http://misja-emisja.pl/

http://www.niskaemisja.pl/

http://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia/

http://powietrze.lodzkie.pl/

 

 

4

 

Dotacja do wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców miasta Pajęczna.

Informujemy, że Gmina i Miasto Pajęczno otrzymała  dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na zadanie  „Ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta Pajęczno”  w kwocie 220.876,00 zł.  Ogólna wartość zadania to 610 661,35zł.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje demontaż, zakup i montaż  fabrycznie nowych urządzeń,
wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, roboty budowlane, wykonanie lub modernizację wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u.

 

 

Dotacja na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pajęczno.

logo WFOSiGW

29 marca 2017 roku Burmistrz Dariusz Tokarski podpisał umowę z WFOŚiGW w Łodzi na dotację w kwocie 6500,oo zł, która stanowi 50% całości zadania pod nazwą Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pajęczno. Wartość ogólna zadania 13.000,00 zł.

Opracowany przez Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z Ustronia Plan został uchwalony przez Radę Miejską w Pajęcznie na sesji w dniu 24 marca 2017 roku. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej na szczeblu lokalnym.

www.zainwestujwekologie.pl 

Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Informujemy, że Gmina i Miasto Pajęczno otrzymała  dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Pajęczno w roku 2017”
do  kwoty 18 954,00zł.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje przygotowanie do transportu – zapakowanie i oznakowanie odpadu, transport i przekazanie do unieszkodliwienia na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, pochodzących z demontażu pokryć dachowych.

Powrót
`