Rada Miejska Drukuj

Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Janeczek

Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej
Beata Stawiak
Jan Lewandowski

Członkowie Rady Miejskiej

Robert Balcerzak
Wojciech Beśka
Jan Cybulski,
Zbigniew Cybulski,
Stanisław Dłubak,
Maria Gajęcka
Marcin Krzak
Jadwiga Krysztofek,
Elżbieta Kupiec,
Robert Sikora
Ewelina Sołtysiak

Powrót
`