Wybory do Parlamentu Europejskiego Drukuj

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 marca 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych


Obwodowe Komisje Wyborcze

Uchwała nr 29/2023 PKW z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego


Rejonowa Komisja Wyborcza

Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 14 w Sieradzu z dnia 23 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 17 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 6


Państwowa Komisja Wyborcza (https://pkw.gov.pl/)


Informacje:

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Informacja PKW o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat (Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.)

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Uchwały:

Uchwała nr 7/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Uchwała nr 8/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Załącznik do uchwały Nr 8/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Uchwała nr 11/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (tekst obowiązujący)

Załącznik do uchwały nr 11/2019 PKW - wzór zgłoszenia

Uchwała nr 26/2023 PKW z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania, który spełnił warunki niezbędne do wypłaty diety

Uchwała nr 29/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego

Uchwała nr 31/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego

Uchwała nr 65/2023 PKW z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania

Załącznik do uchwały nr 65/2023 PKW

Uchwała nr 66/2023 PKW z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego

Załącznik do uchwały Nr 66/2023

Uchwała nr 169/2023 PKW z dnia 11 września 2023 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym

Uchwała nr 262/2024 PKW z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.


Ważne informacje

Zarządzenie nr 655/24 Burmistrza Pajęczna z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy i miasta Pajęczno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku.


Komisarz Wyborczy w Sieradzu II

POSTANOWIENIE NR 242/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 241/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pajęczno

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 14 maja 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

Postanowienie nr 291/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmiany w słdadzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Pajęczno

Postanowienie nr 292/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmiany w sldadzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Pajęczno

attach_file Załączniki

Powrót
`