Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

Ogłoszenie

Ogłoszenie
Data publikacji: 01 grudnia 2022
o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiący własność Gminy Pajęczno

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnym: 873/4, 879/5, 1156/5, 1156/6, 879/6, 906/6, 906/5, położonych w obrębie ewidencyjnym 0023 M. Pajęczno. 

Autor: Robert Mordal
Powrót