Aktualności

Zaopiekujmy się naszymi zwierzętami

Zaopiekujmy się naszymi zwierzętami
Data publikacji: 05 stycznia 2017

Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie apeluje do mieszkańców gminy Pajęczno o zwrócenie uwagi na problem bezdomności zwierząt, który ostatnimi czasy nasilił się na terenie naszej gminy.

Zgodnie z art.4 pkt. 16 ustawy z dnia 12 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt „zwierzę bezdomne to zwierzę domowe lub gospodarskie, które uciekło, zabłąkało się lub zostało porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia jego właściciela lub innej osoby, pod opieką której trwale dotąd pozostawało.”

Na podstawie uzyskiwanych od mieszkańców informacji oraz obserwacji pracowników Urzędu
Gminy i Miasta w Pajęcznie wynika, że zgłaszane do odbioru psy nie są bezdomne.  W większości przypadków zwierzęta mają swoich właścicieli, a „bezdomne psy” to głównie zwierzęta niedopilnowane przez właściciela bądź faktycznie porzucone przez bezdusznych opiekunów. Najczęściej to psy, które oddaliły się z okolicznych domów przez nierozwagę swoich właścicieli, między innym przez nienależycie zabezpieczoną posesję. W tym miejscu przypominamy, że właściciele i opiekunowie psów zobowiązani są do zachowania środków ostrożności i stałego nadzoru polegającego na trzymaniu zwierzęcia na odpowiedniej uwięzi (długość nie może być krótsza niż 3m) lub w kojcu na terenie posesji.  Zgodnie bowiem z art. 77 Kodeksu wykroczeń: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych, albo karze nagany.”

Ustawa z dnia 12 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt zabrania porzucania zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką pozostaje (art.6  ust.2 pkt. 11).
W przypadku potwierdzenia przez odpowiednie służby, informacji o porzuceniu zwierzęcia przez właściciela – będzie ono czasowo odbierane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji burmistrza. Kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia obciążony zostanie dotychczasowy właściciel lub opiekun.

Należy pamiętać, że czynnikiem wskazującym na „bezpańskość” czy „bezdomność” psa nie może być tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Wówczas całe watahy psów potrafią „pilnować” nieruchomości, na terenie której przebywa suka. Niekiedy sytuacja ta trwa do tygodnia albo i dłużej. Niewskazane jest by w tym czasie dokarmiać jakiekolwiek wałęsające się psy oraz zgłaszać interwencję do Urzędu, że pies jest bezdomny. Zwierzę w końcu samo odejdzie i wróci
do swojego właściciela, o ile nie jest dokarmiane.

W obowiązku gminy zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy  z dnia 12 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie. Według art.4 pkt. 16 ustawy o ochronie zwierząt „zwierzę bezdomne to zwierzę domowe lub gospodarskie, które uciekło, zabłąkało się lub zostało porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia jego właściciela lub innej osoby, pod opieką której trwale dotąd pozostawało.” Od tych mieszkańców, którzy zapewnili wałęsającemu się psu na terenie swojej nieruchomości schronienie oraz wyżywienie, zgłoszenia odbioru zwierzęcia jako bezdomnego nie będą przyjmowane. Należy pamiętać, że osoba przyjmująca psa do swojego domu, zapewniająca mu opiekę i wyżywienie staje się jego opiekunem, właścicielem. Psy bowiem szybko przyzwyczajają się  do miejsca gdzie zapewniono im wyżywienie.

Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie wydaje  z środków budżetowych corocznie kilkadziesiąt tysięcy na zadania związane z wyłapywaniem „bezdomnych psów”. Wynika to w większości przypadków z ludzkiej nieodpowiedzialności za własne zwierzęta, które bez nadzoru wałęsają się po Gminie, często narażając na niebezpieczeństwo innych mieszkańców. Dlatego bardzo ważne jest by informować Policję lub Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie o przypadkach nieodpowiedzialnych właścicieli, w celu podjęcia odpowiednich kroków wobec nich, a także uniknięcia kosztów interwencji weterynarza i oddania psa do schroniska.

Przede wszystkim miejmy świadomość, że Schronisko dla bezdomnych zwierząt to chyba najsmutniejsze zwierciadło ludzkiej bezduszności. W chwili obecnej znajduje się łącznie kilkanaście psów, niektóre nawet od 2006r. Adoptujmy zwierzęta pochodzące  z terenu gminy Pajęczno , a przebywające w schronisku w Wojtyszkach! Każdy kto zdecyduje się zabrać ze schroniska któregoś z naszych psów może liczyć na pomoc ze strony Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie w załatwianiu wszelkich formalności,  a nawet w bezpłatnym przewiezieniu czworonoga ze schroniska do nowego domu. Szczegółowych informacji  na temat akcji adopcyjnej udziela odpowiedni pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie w pokoju 103 (parter) oraz telefonicznie 34/311-15-23 wew.222

Apelujemy o czujność w każdym przypadku ludzkiej nieodpowiedzialności, a także wrażliwość na cierpienie zwierząt, pamiętając, że “Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”.

Powrót