Aktualności

MGOPS prosi o wypełnienie ankiety

MGOPS prosi o wypełnienie ankiety
Data publikacji: 06 października 2010

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety w związku z planowaną realizacją w roku 2011 projektu „PROJEKT „ROZWÓJ ZAWODOWY OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”  współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem badania ankietowego jest rozpoznanie potrzeb zawodowych klientów MGOPS Pajęczno, związanych ze zdobyciem dodatkowych kwalifikacji, które w przyszłości mogą być pomocne w uzyskaniu zatrudnienia i poprawie sytuacji życiowej osób korzystających z pomocy społecznej w tut. Ośrodku.
Wypełnioną ankietę można przesyłać do dnia 31.12.2010r  na adres e-mail opieka@pajeczno.pl lub na adres Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno.

Ankietę można również wypełnić w Ośrodku, arkusze są dostępne w pokoju 110, 109 i 208.

Ankietę można pobrać TUTAJ

Kierownik MGOPS
Bożena Biernat

Osoby do kontaktu:
Koordynator projektu – Izabela Prokop
Pracownik socjalny- Żaklina Bociąga
tel. 34 311 10 13

Powrót