Aktualności

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
Data publikacji: 29 sierpnia 2011

Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 marca 2011 r. do 31 marca 2011 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r.,
  • w terminie od 1 września 2011 r. do 30 września 2011 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2011 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2011 r. wynosi

 

73,10 zł * ilość ha użytków rolnych

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 

2 maja – 31 maja 2011 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

 

2 – 30 listopada 2011 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek do pobrania

 

Powrót