Aktualności

Akcyza – nowe terminy składania wniosków

Akcyza – nowe terminy składania wniosków
Data publikacji: 17 lipca 2012

Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie informuje:producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:

– od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. – wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
– od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. – wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
•         2 – 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
•         1 – 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju.
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 zł
 
Aktualne informacje oraz nowy wzór wniosku dostępne są na stronie www.pajeczno.pl jak również w Urzędzie Gminy i Miasta w Pajęcznie, pokój nr 100.

 

wzór wniosku

Powrót