Aktualności

„Aktywny Samorząd” – program adresowany do niepełnosprawnych

„Aktywny Samorząd” – program adresowany do niepełnosprawnych
Data publikacji: 17 września 2012

Powiat Pajęczański przystąpił do programu „Aktywny Samorząd", a jako instytucja realizująca zadania programu zostało wskazane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W roku 2012 Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła do realizacji pilotażowy program pn. „Aktywny Samorząd", który przewiduje powierzenie realizacji programu adresowanego do indywidualnych osób niepełnosprawnych – samorządom powiatowym. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Program obejmuje następujące obszary wsparcia:
A -pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
B -pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
B2- pomoc w zakupie urządzeń lektorskich
B3 -pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich
B4 -dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania
C -pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
D -pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
E -pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategoria B
F- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej(dofinansowanie opłat za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu)

Wnioski można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie (ul.1-go Maja 13/15, tel.34 3111056) są również dostępne na naszej stronie internetowej www.pajeczno.pcpr.pl w zakładce "Aktywny samorząd". Wnioski można składać tylko do 30 września 2012r.
 

Powrót