Aktualności

ZMIANY W GOSPODAROWANIU ODPADAMI

ZMIANY W GOSPODAROWANIU ODPADAMI
Data publikacji: 01 stycznia 2013

W tym miejscu będziemy zamieszczać akty prawne, wzory dokumentów oraz informacje związane ze zmianami w gospodarowaniu odpadami w Gminie Pajęczno spowodowane zamianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

AKTUALNE INFORMACJE !!!


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA 2015 ROK

Przedstawiamy uzgodniony z firmą EKO-REGION  kalendarz odbioru odpadów na terenie Gminy i Miasta Pajęczno  na rok 2015. Zostanie on doręczony mieszkańcom przez pracowników firmy EKO-REGION.

Uprzejmie informujemy, że teren wiejski Gminy Pajęczno został podzielony na dwa terminy odbioru odpadów tj. czwarty poniedziałek i czwarty wtorek danego miesiąca.

 

W czwarty poniedziałek każdego miesiąca będą odbierane odpady z terenu następujących miejscowości:
Makowiska, Podładzin, Podmurowaniec, Czerkiesy,  Janki, Ładzin, Stare Gajęcice, Nowe Gajęcice, Patrzyków, Niwiska Dolne, Niwiska Górne, Dylów Szlachecki.

1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło – w godz. 7.00 – 20.00

Miesiąc

Komunalne

Surowce suche

Szkło

Styczeń

26

26

26

Luty

23

23

 

Marzec

23

23

 

Kwiecień

27

27

27

Maj

25

25

 

Czerwiec

22

22

 

Lipiec

27

27

27

Sierpień

24

24

 

Wrzesień

28

28

 

Październik

26

26

26

Listopad

23

23

 

Grudzień

28

28

 

 

W czwarty wtorek każdego miesiąca będą odbierane odpady z terenu następujących miejscowości:
Wydrzynów, Dylów A, Dylów Rządowy, Kurzna, Barany, Lipina, Tuszyn, Wręczyca, Siedlec, Łężce.

1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło – w godz. 7.00 – 20.00.     

Miesiąc

Komunalne

Surowce suche

Szkło

Styczeń

27

27

27

Luty

24

24

 

Marzec

24

24

 

Kwiecień

28

28

28

Maj

26

26

 

Czerwiec

23

23

 

Lipiec

28

28

28

Sierpień

25

25

 

Wrzesień

22

22

 

Październik

27

27

27

Listopad

24

24

 

Grudzień

22

22

 

 

Miasto Pajęczno – ulice: 35 Lecia PRL, Brzozowa, Częstochowska, Długa, Górna, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Kilińskiego, Klonowa, Kochanowskiego, Kopernika, Kościuszki, Krótka, Krucza, Kwiatowa, Letnia, Lipowa, Mickiewicza, Ogrodowa, Olszówka, Polna, Południowa, Poprzeczna, Północna, Reja, Różana, Sadowa, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Spacerowa, Strażacka, Ściegienna, Świerczewskiego, Wiosenna, Wrzosowa, Wschodnia, Wypoczynkowa, Wysoka, Zachodnia, Zagajnikowa, Zdrojowa, Źródelna, Żywiczna.
1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło
– drugi poniedziałek każdego miesiąca w godz. 7.00 – 20.00.

Miesiąc

Komunalne

Surowce suche

Szkło

Styczeń

12

12

12

Luty

9

9

 

Marzec

9

9

 

Kwiecień

13

13

13

Maj

11

11

 

Czerwiec

8

8

 

Lipiec

13

13

13

Sierpień

10

10

 

Wrzesień

14

14

 

Październik

12

12

12

Listopad

9

9

 

Grudzień

14

14

 

 

Miasto Pajęczno – ulice: 1 Maja, 17 Stycznia, 22 Lipca,  Armii Krajowej, Botaniczna, Chopina, Cmentarna, Dąbrowskiego, Długosza, Jagiellońska, Jana Pawła II, , Konstytucji, Piłsudskiego, Leszka Czarnego, Leśna, Majorat, Malinowa, Makuszyńskiego, Mała, Międzyzakładowa, Moniuszki, Narutowicza, Norwida, Osiedlowa, Parkowa, Plac Dworcowy, Prusa, Przedszkolna, Przemysłowa, Reymonta, Sienkiewicza, Sportowa, Srebrna, Tuwima, Wieluńska, Wiśniowa, Zielona, Złota, Żeromskiego.
1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło
– drugi wtorek każdego miesiąca w godz. 7.00 – 20.00.

 

Miesiąc

Komunalne

Surowce suche

Szkło

Styczeń

13

13

13

Luty

10

10

 

Marzec

10

10

 

Kwiecień

14

14

14

Maj

12

12

 

Czerwiec

9

9

 

Lipiec

14

14

14

Sierpień

11

11

 

Wrzesień

8

8

 

Październik

13

13

13

Listopad

10

10

 

Grudzień

8

8

 


 

I N F O R M A C J A
w sprawie obniżenia stawki za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 5 osób

Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie informuje, że od dnia 01.04.2014r. zgodnie z Uchwałą  Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 27 lutego 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ulega zmianie miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi w sposób selektywny w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 5 osób

W związku z tym, właściciele tych nieruchomości proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie pok. 308 w celu złożenia korekty poprzednio złożonej deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uwaga !!!
Od dnia 22 stycznia 2014r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za   gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Deklaracje  można złożyć:
1) w formie papierowej osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta w Pajęcznie lub
2) przesłać na adres : Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie ul. Parkowa 8/12
3) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl jako załącznik w pliku o formatach : PDF, DOC lub ODT.

Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym z platformy ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 235).

Wzór do pobrania  TUTAJ


Pomimo przedstawionych niżej ogólnych zasad segregacji odpadów komunalnych, napływają do Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie pytania dotyczące odpadów problematycznych, takich jak: zużyte świetlówki, baterie czy przeterminowane leki, których nie można wyrzucić do koszy wraz z innymi odpadami. 
Dlatego też wyjaśniamy: 
Wszystkie w/w odpady można dostarczyć bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącego się w Dylowie A. Ponadto na terenie Gminy Pajęczno rozmieszczone są  pojemniki na takie odpady, które znajdują się :
Na zużyte baterie :
– Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie (ul. Parkowa 8/12),
– Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Pajęcznie (ul. Wiśniowa 7)
– Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie (ul. Sienkiewicza 7/11)
– Starostwo Powiatowe w Pajęcznie (ul. Kościuszki 74)
– Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Makowiskach (ul. Szkolna 1)
– Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie (ul. Sienkiewicza 5).
Na przeterminowane leki:
– Apteka Juventa (Pajęczno ul. Wiśniowa 26).
A co ze świetlówkami …..?
Zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180 poz. 1495), zużytych świetlówek nie można wyrzucać do pojemnika na śmieci wraz z innymi odpadami, ponieważ zawierają substancje niebezpieczne – rtęć oraz luminofor.
Dlatego też na podstawie powołanej wyżej ustawy zużyte świetlówki można oddać w sklepie lub hurtowni przy zakupie nowych. Punkty sprzedaży mają obowiązek przyjąć je w tej samej ilości, co zakupione, bez względu na markę, czyli w ilości 1:1.


Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie informuje, że firma EKO-REGION wprowadziła zmianę terminu wywozu odpadów z miejscowości Dylów Szlachecki z czwartego wtorku każdego miesiąca na czwarty poniedziałek.


Nowa ulotka wydana przez Urząd Gminy i Miasta do pobrania  TUTAJ


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W 2014 ROKU

Przedstawiamy uzgodniony z firmą EKO-REGION  kalendarz odbioru odpadów na terenie Gminy i Miasta Pajęczno  na rok 2014. Zostanie on doręczony mieszkańcom przez pracowników firmy EKO-REGION.

Uprzejmie informujemy, że teren wiejski Gminy Pajęczno został podzielony na dwa terminy odbioru odpadów tj. czwarty poniedziałek i czwarty wtorek danego miesiąca.

W czwarty poniedziałek każdego miesiąca będą odbierane odpady z terenu następujących miejscowości:
Makowiska, Podładzin, Podmurowaniec, Czerkiesy,  Janki, Ładzin, Stare Gajęcice, Nowe Gajęcice, Patrzyków, Niwiska Dolne, Niwiska Górne.
1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło – w godz. 6.00 – 20.00.                                      

 

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 27 27 27
Luty 24 24  
Marzec 24 24  
Kwiecień 28 28 28
Maj 26 26  
Czerwiec 23 23  
Lipiec 28 28 28
Sierpień 25 25  
Wrzesień 22 22  
Październik 27 27 27
Listopad 24 24  
Grudzień 22 22  

 

 

W czwarty wtorek każdego miesiąca będą odbierane odpady z terenu następujących miejscowości:
Wydrzynów, Dylów A, Dylów Rządowy, Dylów Szlachecki, Kurzna, Barany, Lipina, Tuszyn, Wręczyca, Siedlec, Łężce.
1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło – w godz. 6.00 – 20.00.     

 

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 28 28 28
Luty 25 25  
Marzec 25 25  
Kwiecień 29 29 29
Maj 27 27  
Czerwiec 24 24  
Lipiec 22 22 22
Sierpień 26 26  
Wrzesień 23 23  
Październik 28 28 28
Listopad 25 25  
Grudzień 23 23  

 

 

Miasto Pajęczno – ulice: 35 Lecia PRL, Brzozowa, Częstochowska, Długa, Górna, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Kilińskiego, Klonowa, Kochanowskiego, Konstytucji, Kopernika, Kościuszki, Krótka, Krucza, Kwiatowa, Letnia, Lipowa, Mickiewicza, Ogrodowa, Olszówka, Polna, Południowa, Poprzeczna, Północna, Reja, Różana, Sadowa, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Spacerowa, Strażacka, Ściegienna, Świerczewskiego, Wiosenna, Wrzosowa, Wschodnia, Wypoczynkowa, Wysoka, Zachodnia, Zagajnikowa, Zdrojowa, Źródelna, Żywiczna.
1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło
– drugi poniedziałek każdego miesiąca w godz. 6.00 – 20.00.

 

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 13 13 13
Luty 10 10  
Marzec 10 10  
Kwiecień 14 14 14
Maj 12 12  
Czerwiec 9 9  
Lipiec 14 14 14
Sierpień 11 11  
Wrzesień 8 8  
Październik 13 13 13
Listopad 10 10  
Grudzień 8 8  

 

 

Miasto Pajęczno – ulice:1 Maja, 17 Stycznia, 22 Lipca,  Armii Krajowej, Botaniczna, Chopina, Cmentarna, Dąbrowskiego, Długosza, Jagiellońska, Jana Pawła II, Piłsudskiego, Leszka Czarnego, Leśna, Majorat, Malinowa, Makuszyńskiego, Mała, Międzyzakładowa, Moniuszki, Narutowicza, Norwida, Osiedlowa, Parkowa, Plac Dworcowy, Prusa, Przedszkolna, Przemysłowa, Reymonta, Sienkiewicza, Sportowa, Srebrna, Tuwima, Wieluńska, Wiśniowa, Zielona, Złota, Żeromskiego.
1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło
– drugi wtorek każdego miesiąca w godz. 6.00 – 20.00.

 

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 14 14 14
Luty 11 11  
Marzec 11 11  
Kwiecień 8 8 8
Maj 13 13  
Czerwiec 10 10  
Lipiec 8 8 8
Sierpień 12 12  
Wrzesień 9 9  
Październik 14 14 14
Listopad 15 15  
Grudzień 9 9  

 


W związku z docierającymi do Urzędu  pytaniami od mieszkańców dotyczącymi problemu za małych koszy na odpady komunalne i co zrobić w tej sytuacji z nadmiarem odpadów typu popiół informujemy, że podczas przygotowań do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dokonano wielu analiz i jedną z nich była analiza umów na odbiór odpadów komunalnych zawartych pomiędzy mieszkańcami a firmami, które do 30-06-2013r. odbierały odpady komunalne na terenie gminy Pajęczno. Okazało się, że 80% tych umów zawartych było na pojemniki na odpady komunalne o pojemności 120l. Dlatego też posiłkując się taką informacją podjęte zostały uchwały, które regulują kwestię rodzaju i wielkości pojemników przy określonej liczbie mieszkańców zamieszkałych na nieruchomości.

Nadmiar odpadów komunalnych typu zimny popiół można wsypać do pojemnika na odpady komunalne, a pozostałe śmieci do worka, który zapewne  nie będzie narażony na pękanie i wysypywanie się odpadów. Taki sposób postępowania w znaczny sposób usprawni również odbiór takich odpadów przez podmiot odbierający odpady, gdyż popiół w pojemnikach z odpowiednimi uchwytami łatwiej jest rozładować. Ponadto wszystkie odpady komunalne wystawione przez mieszkańców w workach i ustawione przy odpowiednich pojemnikach są również odbierane. Istnieje także możliwość samodzielnego dostarczenia nadmiaru posegregowanych odpadów nieodpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który mieści się na składowisku odpadów w Dylowie „A”.

 

Ponadto reagując na sygnały napływające od mieszkańców dotyczące zapotrzebowania na większe kosze na odpady komunalne zwłaszcza w sezonie grzewczym  przeprowadzone zostały rozmowy z firmą odbierającą odpady w kwestii dopuszczenia możliwości wymiany kosza na większy i firma odbierająca odpady zgodziła się na wymianę mniejszych koszy na większe. Zgłoszenia na wymianę pojemnika na większy należy zgłosić pisemnie w Urzędzie Gminy i Miasta w Pajęcznie w pok.103.

 

Urząd Gminy i Miasta będzie czynił wszelkie starania w kierunku wyposażenia każdej nieruchomości w pojemniki o odpowiedniej pojemności uwzględniając realne potrzeby mieszkańców.

Wszystkie napływające uwagi będą pomocne przy opracowywaniu specyfikacji do kolejnego przetargu.

Wniosek o zamianę kosza – TUTAJ

 


 

Do sortowania odpadów otrzymamy 3 różne pojemniki. Będą się one różniły kolorem pokrywy. W każdym z nich gromadzić będziemy innego rodzaju odpady.

 

 

JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI

 

Co i gdzie gromadzimy?

 

Pojemnik na odpady komunalne – zielona pokrywa.

wolno wrzucać

nie wolno wrzucać

komunalne nieczystości stałe pozostałe po segregacji

gruzu, ziemi, gorącego żużla i popiołu, gałęzi, śniegu, lodu, substancji toksycznych, żrących
i wybuchowych odpadów przemysłowych
i medycznych, baterii i akumulatorów, żarówek i świetlówek, sprzętu RTV i AGD oraz jego elementów

 

 

Pojemnik na surowce suche – żółta pokrywa.


 

wolno wrzucać

nie wolno wrzucać

czyste opakowania z tworzyw sztucznych, metalu, papieru i tektury, butelki typu PET, butelki po chemii gospodarczej, opakowania po kefirach i jogurtach, folie opakowaniową, gazety, papier do pisania, kartony i pudełka, puszki i folię aluminiową, złom metali kolorowych, czyste kartoniki po sokach, napojach i produktach mlecznych

odpadów organicznych, opakowań zawierających substancje organiczne, tekstyliów, odzieży, popiołu, szkła, porcelany, worków po nawozach,  sznurków, folii ogrodniczej, odpadów budowlanych, elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej, żarówek, świetlówek, baterii, pojemników po olejach i farbach, opakowań po lekarstwach, odpadów z samochodów, sprzętu RTV i AGD

 

Pojemnik na szkło – pomarańczowa pokrywa.

wolno wrzucać

nie wolno wrzucać

opakowania szklane bez zawartości, opakowania ze szkła bezbarwnego
i kolorowego, butelki, słoiki, flakony

opakowań  szklanych z zawartością,  szkła nieprzeźroczystego, szkła okiennego, szkła klejonego, szkła zbrojonego, szkła żaroodpornego, szyb samochodowych, porcelany, talerzy, żarówek, świetlówek, zniczy, donic, termometrów

 

 

 

Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie informuje, iż przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pajęczno wygrała Firma „EKO-REGION” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bełchatowie, ul. Bawełniana 18.
W związku z tym Firma rozpoczęła doposażenie mieszkańców miasta i gminy Pajęczno w pojemniki na odpady komunalne segregowane typu „szkło” i „surowce suche”. Pojemniki te są dostarczane w pierwszej kolejności mieszkańcom, którzy mieli zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych z Firmą, a nie posiadali pojemników do segregacji.

 

Z informacji przekazanych przez „EKO-REGION” Sp. z o.o.  – Właściciele nieruchomości zamieszkałych jak też niezamieszkałych, którzy do tej pory korzystali z usług Firmy REMONDIS i posiadają kosze od tej firmy, będą mogli z nich korzystać do czasu dokonania ich wymiany przez Firmę „EKO_REGION” Sp. z o.o.

Wszyscy mieszkańcy miasta i gminy Pajęczno, którzy złożyli deklaracje zarówno z nieruchomości zamieszkałych jak też niezamieszkałych zostaną niezwłocznie wyposażeni w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych oraz pojemniki albo tymczasowo w worki do zbierania odpadów segregowanych „szkło” i „surowce suche”.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informujemy, że Punkt Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie się znajdował w Dylowie A /przy składowisku odpadów/. Do PSZOK-u mieszkańcy gminy i miasta Pajęczno począwszy od 1 lipca 2013 roku będą mogli samodzielnie dostarczać odpady selektywnie zbierane, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00 i w każda sobotę od godziny 09:00 do 13:00.
Rodzaje odpadów selektywnie zbieranych zostały określone w Regulaminie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH – pobierz

 

 

TERMINY PŁATNOŚCI I STAWKI

Prawidłowe wypełnienie i terminowe złożenie deklaracji jest obowiązkowe!

Podstawą dokonywania wpłat jest złożona deklaracja!

Gmina nie będzie wystawiała  faktur i rachunków dotyczących opłaty za odbiór odpadów!

 

Pierwszą opłatę za lipiec i sierpień 2013 roku należy uiścić bez wezwania do dnia 15 września 2013 roku.

Opłaty uiszczać należy bez wezwania, w łącznej wysokości za 2 miesiące w terminach:
– do 15 marca danego roku za styczeń i luty
– do 15 maja danego roku za marzec i kwiecień
– do 15 lipca danego roku za maj i czerwiec
– do 15 września danego roku za lipiec i sierpień
– do 15 listopada danego roku za wrzesień i październik
– do 15 stycznia następnego roku za listopad i grudzień

Opłaty uiszczamy w następujący sposób:
– przelewem na konto Urzędu Gminy i Miasta
nr konta 44898000092032000884990001
– gotówką w kasie Urzędu Gminy i Miasta
– u inkasenta

 Nieterminowe uiszczanie opłat skutkuje naliczaniem odsetek.

Stawki obowiązujące w Gminie Pajęczno
Nieruchomości zamieszkałe:
15 zł od osoby za miesiąc za odpady komunalne niesegregowane,
7 zł od osoby za miesiąc za odpady komunalne segregowane.
Opłata dotyczy liczby osób zamieszkujących nieruchomość ujętych w deklaracji. Przebywanie osoby poza daną nieruchomością należy udokumentować odpowiednim zaświadczeniem, oświadczeniem lub innym dokumentem, który dołączamy do deklaracji.
Nieruchomości niezamieszkałe
Za odpady niesegregowane:
30 zł miesięcznie za pojemnik o poj. 120 litrów,
60 zł miesięcznie za pojemnik o poj. 240 litrów
120 zł miesięcznie za pojemnik o poj. 1100 litrów
800 zł miesięcznie za pojemnik o poj. 7000 litrów
Za odpady segregowane:
15 zł miesięcznie za pojemnik o poj. 120 litrów,
30 zł miesięcznie za pojemnik o poj. 240 litrów
60 zł miesięcznie za pojemnik o poj. 1100 litrów
400 zł miesięcznie za pojemnik o poj. 7000 litrów

PAMIĘTAJ!
Segregacja się opłaca!!!  Segregujesz – płacisz mniej!!!

W przypadku segregowania odpadów dostaniemy następujące zestawy pojemników:
dla 1-4 osób: 
– 120 litrów na odpady komunalne zmieszane,
– 240 litrów na odpady suche (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
i metale),
– 120 litrów na szkło w formie zmieszanej (białe i kolorowe)
powyżej 4 osób:
– 240 litrów na odpady komunalne zmieszane,
– 240 litrów na odpady suche (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
i metale),
– 120 litrów na szkło w formie zmieszanej (białe i kolorowe)

Przy braku segregacji odpadów jeden pojemnik o pojemności zależnej od liczby osób produkująceych odpady

Pojemniki opróżniane będą raz w miesiącu, za wyjątkiem pojemnika na szkło opróżnianego raz na kwartał.

Uchwały Rady Miejskiej w Pajęcznie

– uchwała nr 191/XXII/12 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – TUTAJ

– uchwała nr 192/XXII/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pajęczno – TUTAJ

– uchwała nr 193/XXII/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – TUTAJ

– uchwała nr 196/XXII/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – TUTAJ

– uchwała nr 210/XXIV/13 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – TUTAJ

– uchwała nr 211/XXIV/13 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – TUTAJ

– uchwała nr 212/XXIV/13 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pajęczno – TUTAJ

 

Obowiązujące wzory dokumentów

– wypowiedzenie umowy – TUTAJ

– deklaracja – TUTAJ

– przykład prawidłowo wypełnionej deklaracji – TUTAJ

 

 

ZADBAJMY WSPÓLNIE O NASZE ŚRODOWISKO

SEGREGACJA = NIŻSZE OPŁATY

 

IV. Przydatne linki

Strona Ministerstwa Środowiska poświęcona zmianom w gospodarowaniu odpadami – TUTAJ

Powrót