Aktualności

CZYSTE MIASTO – CZYSTA GMINA CZYSTE ŚRODOWISKO

CZYSTE  MIASTO – CZYSTA  GMINA CZYSTE  ŚRODOWISKO
Data publikacji: 15 marca 2013

W wyniku porozumienia Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno Pana Dariusza Tokarskiego oraz Prezesa Zarządu Spółki „EKO-REGION” Bełchatów Pana Andrzeja Kaczmarka w dniach 21, 22, 23  marca 2013 r. indywidualni właściciele posesji będą mogli nieodpłatnie wywieźć odpady komunalne na składowisko w Dylowie „A”
Warunkiem nieodpłatnego odbioru jest okazanie ważnej umowy z firmą uprawnioną do odbioru odpadów na terenie Gminy i Miasta Pajęczno.

Powrót