Aktualności

GMINA ZAJMIE SIĘ ODPADAMI KOMUNALNYMI

GMINA ZAJMIE SIĘ ODPADAMI KOMUNALNYMI
Data publikacji: 19 marca 2013

W związku z wejściem w życie znowelizowanej  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U.z 2012 r., poz. 391) z dniem 1 lipca 2013 r. zacznie funkcjonować nowy system gospodarki odpadami. Oznacza to, że  wszyscy właściciele nieruchomości będą płacić tak zwany podatek śmieciowy do Urzędu Gminy w zamian za odebrane przez gminę odpady komunalne z ich posesji.

Właściciel posesji sam musi wypowiedzieć dotychczas obowiązującą umowę jaką zawarł z komercyjną firmą świadczącą usługi w tym zakresie.

Proszę bacznie przyjrzeć się umowom, które zawarliście z firmami wywożącymi odpady i pamiętać, by odpowiednio wcześnie je wypowiedzieć z zachowaniem zawartych w nich terminów wypowiedzenia.

Dziś właściciel nieruchomości płaci wybranej przez siebie firmie. Od dnia 1 lipca 2013 roku obowiązkowo płacić będzie gminie, na podstawie złożonej deklaracji.

To, że zapłacimy gminie, nie oznacza jednak, iż automatycznie wygaśnie umowa z firmą aktualnie odbierającą od Nas odpady.

Dlatego należy w odpowiednim terminie złożyć wypowiedzenie umowy zawartej z dotychczasową firmą odbierającą odpady. Gwarantuje to, że  nie poniesiecie Państwo podwójnych opłat za odbiór śmieci.

W większości umów  okres  wypowiedzenia  wynosi 3 miesiące, dlatego należy wypowiedzieć umowę w terminie  do 31 marca 2013  roku ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku.

 

PAMIĘTAJ!!! TO WAŻNE!!!

 1. Wypowiedzenie dotychczasowej umowy – do 31 marca 2013 roku

PAMIĘTAJ!
Rozwiąż umowę z firmą, która teraz odbiera Twoje śmieci!

 1. Złożenie pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  – do 31 maja 2013 roku do Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie. W każdym przypadku zmiany danych podanych w deklaracji należy w ciągu 14 dni złożyć nową deklarację.

PAMIĘTAJ!
Prawidłowe wypełnienie i terminowe złożenie deklaracji jest obowiązkowe!

 1. Pierwszą opłatę za lipiec i sierpień 2013 roku należy uiścić bez wezwania do dnia 15 września 2013 roku.
 2. Opłaty uiszczać należy bez wezwania, w łącznej wysokości za 2 miesiące w terminach:
  – do 15 marca danego roku za styczeń i luty
  – do 15 maja danego roku za marzec i kwiecień
  – do 15 lipca danego roku za maj i czerwiec
  – do 15 września danego roku za lipiec i sierpień
  – do 15 listopada danego roku za wrzesień i październik
  – do 15 stycznia następnego roku za listopad i grudzień
 3. Opłaty uiszczamy w następujący sposób:
  – przelewem na konto Urzędu Gminy i Miasta
  – gotówką w kasie Urzędu Gminy i Miasta
  – u inkasenta

PAMIĘTAJ!
 Nieterminowe uiszczanie opłat skutkuje naliczaniem odsetek.

 1. Stawki obowiązujące w Gminie Pajęczno
  Nieruchomości zamieszkałe:
  15 zł od osoby za miesiąc za odpady komunalne niesegregowane,
  7 zł od osoby za miesiąc za odpady komunalne segregowane.
  Opłata dotyczy liczby osób zamieszkujących nieruchomość ujętych w deklaracji. Przebywanie osoby poza daną nieruchomością należy udokumentować odpowiednim zaświadczeniem, oświadczeniem lub innym dokumentem, który dołączamy do deklaracji.
  Nieruchomości niezamieszkałe
  Za odpady niesegregowane:
  30 zł miesięcznie za pojemnik o poj. 120 litrów,
  60 zł miesięcznie za pojemnik o poj. 240 litrów
  120 zł miesięcznie za pojemnik o poj. 1100 litrów
  800 zł miesięcznie za pojemnik o poj. 7000 litrów
  Za odpady segregowane:
  15 zł miesięcznie za pojemnik o poj. 120 litrów,
  30 zł miesięcznie za pojemnik o poj. 240 litrów
  60 zł miesięcznie za pojemnik o poj. 1100 litrów
  400 zł miesięcznie za pojemnik o poj. 7000 litrów

PAMIĘTAJ!
Segregacja się opłaca!!!  Segregujesz – płacisz mniej!!!

 1. W przypadku segregowania odpadów dostaniemy następujące zestawy pojemników:
  dla 1-4 osób:
  – 120 litrów na odpady komunalne zmieszane,
  – 240 litrów na odpady suche (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
  i metale),
  – 120 litrów na szkło w formie zmieszanej (białe i kolorowe)
  powyżej 4 osób:
  – 240 litrów na odpady komunalne zmieszane,
  – 240 litrów na odpady suche (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
  i metale),
  – 120 litrów na szkło w formie zmieszanej (białe i kolorowe)

  Przy braku segregacji odpadów jeden pojemnik o pojemności zależnej od liczby osób produkujących odpady

  Pojemniki opróżniane będą raz w miesiącu, za wyjątkiem pojemnika na szkło opróżnianego raz na kwartał.

ZADBAJMY WSPÓLNIE O NASZE ŚRODOWISKO

SEGREGACJA = NIŻSZE OPŁATY

 

Do pobrania:

– wzór wypowiedzenia umowy – TUTAJ

– wzór deklaracji – TUTAJ

– przykład prawidłowo wypelnionej deklaracji – TUTAJ

Powrót