Aktualności

CZYSTE MIASTO – CZYSTA GMINA – CZYSTE ŚRODOWISKO

CZYSTE MIASTO – CZYSTA GMINA – CZYSTE ŚRODOWISKO
Data publikacji: 08 kwietnia 2013

W wyniku porozumienia Burmistrza Gminy i Miasta w Pajęcznie Dariusza Tokarskiego oraz Prezesa Zarządu Spółki „EKO-REGION” Bełchatów Andrzeja Kaczmarka w dniach 19, 20, kwietnia 2013 roku indywidualni właściciele posesji będą mogli nieodpłatnie wywieźć odpady komunalne na wysypisko w Dylowie „A”. Warunkiem nieodpłatnego odbioru odpadów jest posiadanie ważnej umowy z firmą uprawnioną do odbioru odpadów na terenie Gminy i Miasta Pajęczno lub aktualny dowód zapłaty za wywóz odpadów.

Powrót