Aktualności

Gmina Pajęczno realizuje zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Gmina Pajęczno realizuje zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Data publikacji: 27 czerwca 2013

NAZWA ZADANIA    

      1.  Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na oś. Botaniczna w Pajęcznie

Realizowane zadanie zostało dofinansowane ze środków pochodzących

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

WARTOŚĆ OGÓLNA ZADANIA

174 678, 61 PLN

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA  ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW

52 567, 89  PLN

 

FORMA DOFINANSOWANIA

Umorzenie wcześniej zaciągniętej pożyczki

 

OPIS ZAKRESU PROJEKTU

 

W ramach realizowanego projektu na na osiedlu Botaniczna w Pajęcznie wykonane zostanie:

 

                           1. Sieć kanalizacji sanitarnej PVC Φ 200 o długości 699 mb

                          2.  Odgałęzienia z rur PVC Φ 160 – 29 szt. o długości 144 mb

                          3.  Sieć wodociągowa z rur PVC Φ 110 o długości 545 mb

        4.  Odgałęzienia wodociągowe PE Φ 40 – 26 szt. o długości 144 mb

 

LINK DO STRONY WFOŚiGW- www.wfosigw.lodz.pl

Powrót