Aktualności

KOSZE NA ODPADY!!!

KOSZE NA ODPADY!!!
Data publikacji: 28 czerwca 2013

Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie informuje, iż przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pajęczno wygrała Firma „EKO-REGION” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bełchatowie, ul. Bawełniana 18.
W związku z tym Firma rozpoczęła doposażenie mieszkańców miasta i gminy Pajęczno w pojemniki na odpady komunalne segregowane typu „szkło” i „surowce suche”. Pojemniki te są dostarczane w pierwszej kolejności mieszkańcom, którzy mieli zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych z Firmą, a nie posiadali pojemników do segregacji.

Z informacji przekazanych przez „EKO-REGION” Sp. z o.o.  – Właściciele nieruchomości zamieszkałych jak też niezamieszkałych, którzy do tej pory korzystali z usług Firmy REMONDIS i posiadają kosze od tej firmy, będą mogli z nich korzystać do czasu dokonania ich wymiany przez Firmę „EKO_REGION” Sp. z o.o.

Wszyscy mieszkańcy miasta i gminy Pajęczno, którzy złożyli deklaracje zarówno z nieruchomości zamieszkałych jak też niezamieszkałych zostaną niezwłocznie wyposażeni w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych oraz pojemniki albo tymczasowo w worki do zbierania odpadów segregowanych „szkło” i „surowce suche”.

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Informujemy, że Punkt Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie się znajdował w Dylowie A /przy składowisku odpadów/. Do PSZOK-u mieszkańcy gminy i miasta Pajęczno począwszy od 1 lipca 2013 roku będą mogli samodzielnie dostarczać odpady selektywnie zbierane, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00 i w każda sobotę od godziny 09:00 do 13:00.
Rodzaje odpadów selektywnie zbieranych zostały określone w Regulaminie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH – pobierz

 
Powrót