Aktualności

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA PAJĘCZNO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA PAJĘCZNO
Data publikacji: 05 sierpnia 2013

Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o społeczeństwie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zamieszczamy załacznik do uchwały Rady Miejskiej w Pajęcznie nr 233/XXVI/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia "Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Pajęczno".

Pliki do pobrania:

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Pajęczno – pobierz

2. Uwarunkowania rozwoju (mapa) – pobierz

3. Kierunki polityki przestrzennej (mapa) – pobierz

Powrót