Aktualności

POWIATOWA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ – sezon 2013/2014

POWIATOWA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ – sezon 2013/2014
Data publikacji: 11 września 2013

Rozpoczyna się kolejny sezon Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej. Jej organizatorami są: Powiatowe Zrzeszenie LZS w Pajęcznie, Powiatowy SZS w Pajęcznie i MUKS „Libero” Pajęczno, a patronat objęli Starosta Pajęczański oraz Burmistrz Pajęczna.

 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK

I. CEL
» Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców Powiatu Pajęczańskiego
» Umożliwienie prowadzenia rywalizacji pomiędzy drużynami amatorskimi
» Upowszechnianie zasady fair play i sportowego ducha
» Popularyzacja zdrowego stylu życia
» Wyłonienie najlepszej amatorskiej drużyny w sezonie 2013/2014
II. PATRONAT
» Starosta Pajęczański
» Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno
III. ORGANIZATOR
Organizatorami ligi są: Powiatowe Zrzeszenie LZS w Pajęcznie, Powiatowy SZS w Pajęcznie, MUKS „Libero” Pajęczno. Ligą zarządza organizator, czuwa nad prawidłowym prowadzeniem rozgrywek, tworzeniem terminarza, rozpatrywaniem ewentualnych spraw spornych lub protestów, wyznaczaniem sędziów do prowadzenia spotkań.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W ROZGRYWKACH
W PPLPS mogą uczestniczyć zawodnicy którzy:
» Ukończyli 13 lat (niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców)
» W zespole nie mogą uczestniczyć zawodnicy występujący w rozgrywkach I, II i III Ligi – z wyjątkiem młodzieży do lat 19-tu (liceum)
» Warunkiem uczestnictwa w lidze jest złożenie zgłoszenia drużyny zawierającego:
a) listę zawodników i nazwę drużyny
c)  imię i nazwisko kapitana drużyny oraz telefony kontaktowe
d) Oświadczenie o stanie zdrowia(niepełnoletni musza posiadać zgodę rodziców)
e) Oświadczenie o rozgrywaniu spotkań na własne ryzyko(organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia)
f) Dokonanie wpłaty wpisowe w wysokości 300 zł przeznaczonego na cele organizacyjne do 27.09.2013r.
g) Termin zgłaszania drużyn upływa 27.09.2013r. – zgłoszenia będą przyjmowane pod adresem desperadorob@wp.pl – osoby do kontaktu Robert Bilski -tel. 691500302, Marek Bednarski tel. 660081463
» Każda drużyna może zgłosić do udziału w lidze maksymalnie 12 zawodników umieszczonych na Liście zgłoszeniowej. Wzór zgłoszenia zamieszczony w załączniku. Dopuszczalne są drużyny mieszane. Jeden zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny. W trakcie trwania rozgrywek nie ma możliwości zmiany drużyny.
» Do drużyny która zgłosiła mniej niż 12 zawodników można w trakcie trwania rozgrywek – do 31.10.2013 r. – dopisać nowych zawodników.
» Terminarz rozgrywek jest stały, data i godzina rozpoczęcia meczu nie może ulec zmianie. Termin spotkań może ulec zmianie w przypadku braku hali.
» W przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nie uprawnionego do gry, drużyna przeciwna wygrywa spotkanie walkowerem.
» Przed rozpoczęciem spotkania kapitan zobowiązany jest do wpisania do protokołu składu swojego zespołu (maksymalnie 12 zawodników)
» W przypadku wycofania się drużyny w trakcie rozgrywek rundy zasadniczej wszystkie  mecze i play-off z udziałem tej drużyny zostaną zweryfikowane jako walkowery dla¬ przeciwnika od momentu wycofania. Po wycofaniu się z rozgrywek, drużyna nie otrzymuje zwrotu wpisowego.
» W przypadku trzech walkowerów zespołu w całych rozgrywkach drużyna zostanie wycofana bez możliwości zwrotu wpisowego. Za każdy walkower drużyna karana jest karą finansową w wysokości 100zł oraz odjęciem 2 pkt. Wpłaty należy dokonać przed następnym spotkaniem. W przypadku braku wpłaty drużyna nie może przystąpić do spotkania.
» Mecze rozgrywane są do trzech wygranych setów, zgodnie z przepisami PZPS.
» Wyłonienie mistrza ligi nastąpi po rozegraniu rundy zasadniczej „każdy z każdym” – mecz i rewanż,  (ewentualnie PLAY OFF – w zależności od ilości zgłoszonych drużyn).
» Za szkody wynikłe z użytkowania szatni oraz pomieszczeń sanitarnych odpowiadają drużyny.
» Za przedmioty pozostawione w szatni organizatorzy nie biorą odpowiedzialności
» Wyniki będą umieszczane na stronie www.pplps.ligspace.pl, www.powiatpajeczno.pl, www.pajeczno.pl

Formularz zgłoszeniowy do popbrania TUTAJ

Powrót