Aktualności

WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW

WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW
Data publikacji: 11 września 2013

Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie informuje, że od dnia 10 września 2013 roku pracownicy Urzędu będą roznosić wśród mieszkańców miasta książeczki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Pozwolą one na łatwiejsze uiszczanie opłaty w placówkach finansowych lub w kasie Urzędu Gminy i Miasta. Dla każdego płatnika zostało założone indywidualne konto bankowe, na które należy dokonywać wpłat. Numer tego konta znajduje się na blankietach wspomnianej  wyżej książeczki. Na terenie gminy książeczki rozdawać będą sołtysi poszczególnych sołectw. Jak wspomniano wcześniej – książeczki mają jedynie ułatwić zbieranie należności za odbiór odpadów. Nie otrzymanie jej przed terminem płatności nie zwalnia z obowiązku jej dokonania. W tym przypadku dokonać tego należy na ogólne konto Urzędu Miasta i Gminy Pajęczno lub w kasie Urzędu.

Powrót