Aktualności

Zakup oprogramowania do zarządzania systemem gospodarki odpadami

Zakup oprogramowania do zarządzania systemem gospodarki odpadami
Data publikacji: 24 września 2013

AKTUALNE INFORMACJE !!!


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA 2015 ROK

Przedstawiamy uzgodniony z firmą EKO-REGION  kalendarz odbioru odpadów na terenie Gminy i Miasta Pajęczno  na rok 2015. Zostanie on doręczony mieszkańcom przez pracowników firmy EKO-REGION.

Uprzejmie informujemy, że teren wiejski Gminy Pajęczno został podzielony na dwa terminy odbioru odpadów tj. czwarty poniedziałek i czwarty wtorek danego miesiąca.

 

W czwarty poniedziałek każdego miesiąca będą odbierane odpady z terenu następujących miejscowości:
Makowiska, Podładzin, Podmurowaniec, Czerkiesy,  Janki, Ładzin, Stare Gajęcice, Nowe Gajęcice, Patrzyków, Niwiska Dolne, Niwiska Górne, Dylów Szlachecki.

1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło – w godz. 6.00 – 20.00

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 26 26 26
Luty 23 23
Marzec 23 23
Kwiecień 27 27 27
Maj 25 25
Czerwiec 22 22
Lipiec 27 27 27
Sierpień 24 24
Wrzesień 28 28
Październik 26 26 26
Listopad 23 23
Grudzień 28 28

 

W czwarty wtorek każdego miesiąca będą odbierane odpady z terenu następujących miejscowości:
Wydrzynów, Dylów A, Dylów Rządowy, Kurzna, Barany, Lipina, Tuszyn, Wręczyca, Siedlec, Łężce.

1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło – w godz. 6.00 – 20.00.

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 27 27 27
Luty 24 24
Marzec 24 24
Kwiecień 28 28 28
Maj 26 26
Czerwiec 23 23
Lipiec 28 28 28
Sierpień 25 25
Wrzesień 22 22
Październik 27 27 27
Listopad 24 24
Grudzień 22 22

 

Miasto Pajęczno – ulice: 35 Lecia PRL, Brzozowa, Częstochowska, Długa, Górna, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Kilińskiego, Klonowa, Kochanowskiego, Kopernika, Kościuszki, Krótka, Krucza, Kwiatowa, Letnia, Lipowa, Mickiewicza, Ogrodowa, Olszówka, Polna, Południowa, Poprzeczna, Północna, Reja, Różana, Sadowa, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Spacerowa, Strażacka, Ściegienna, Świerczewskiego, Wiosenna, Wrzosowa, Wschodnia, Wypoczynkowa, Wysoka, Zachodnia, Zagajnikowa, Zdrojowa, Źródelna, Żywiczna.
1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło
– drugi poniedziałek każdego miesiąca w godz. 6.00 – 20.00.

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 12 12 12
Luty 9 9
Marzec 9 9
Kwiecień 13 13 13
Maj 11 11
Czerwiec 8 8
Lipiec 13 13 13
Sierpień 10 10
Wrzesień 14 14
Październik 12 12 12
Listopad 9 9
Grudzień 14 14

 

Miasto Pajęczno – ulice: 1 Maja, 17 Stycznia, 22 Lipca,  Armii Krajowej, Botaniczna, Chopina, Cmentarna, Dąbrowskiego, Długosza, Jagiellońska, Jana Pawła II, , Konstytucji, Piłsudskiego, Leszka Czarnego, Leśna, Majorat, Malinowa, Makuszyńskiego, Mała, Międzyzakładowa, Moniuszki, Narutowicza, Norwida, Osiedlowa, Parkowa, Plac Dworcowy, Prusa, Przedszkolna, Przemysłowa, Reymonta, Sienkiewicza, Sportowa, Srebrna, Tuwima, Wieluńska, Wiśniowa, Zielona, Złota, Żeromskiego.
1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło
– drugi wtorek każdego miesiąca w godz. 6.00 – 20.00.

 

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 13 13 13
Luty 10 10
Marzec 10 10
Kwiecień 14 14 14
Maj 12 12
Czerwiec 9 9
Lipiec 14 14 14
Sierpień 11 11
Wrzesień 8 8
Październik 13 13 13
Listopad 10 10
Grudzień 8 8

 

I N F O R M A C J A
w sprawie obniżenia stawki za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 5 osób

Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie informuje, że od dnia 01.04.2014r. zgodnie z Uchwałą  Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 27 lutego 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ulega zmianie miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi w sposób selektywny w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 5 osób

W związku z tym, właściciele tych nieruchomości proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie pok. 308 w celu złożenia korekty poprzednio złożonej deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uwaga !!!
Od dnia 22 stycznia 2014r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za   gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Deklaracje  można złożyć:
1) w formie papierowej osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta w Pajęcznie lub
2) przesłać na adres : Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie ul. Parkowa 8/12
3) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl jako załącznik w pliku o formatach : PDF, DOC lub ODT.

Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym z platformy ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 235).

Wzór do pobrania  TUTAJ


Pomimo przedstawionych niżej ogólnych zasad segregacji odpadów komunalnych, napływają do Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie pytania dotyczące odpadów problematycznych, takich jak: zużyte świetlówki, baterie czy przeterminowane leki, których nie można wyrzucić do koszy wraz z innymi odpadami.
Dlatego też wyjaśniamy:
Wszystkie w/w odpady można dostarczyć bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącego się w Dylowie A. Ponadto na terenie Gminy Pajęczno rozmieszczone są  pojemniki na takie odpady, które znajdują się :
Na zużyte baterie :
– Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie (ul. Parkowa 8/12),
– Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Pajęcznie (ul. Wiśniowa 7)
– Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie (ul. Sienkiewicza 7/11)
– Starostwo Powiatowe w Pajęcznie (ul. Kościuszki 74)
– Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Makowiskach (ul. Szkolna 1)
– Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie (ul. Sienkiewicza 5).
Na przeterminowane leki:
– Apteka Juventa (Pajęczno ul. Wiśniowa 26).
A co ze świetlówkami …..?
Zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180 poz. 1495), zużytych świetlówek nie można wyrzucać do pojemnika na śmieci wraz z innymi odpadami, ponieważ zawierają substancje niebezpieczne – rtęć oraz luminofor.
Dlatego też na podstawie powołanej wyżej ustawy zużyte świetlówki można oddać w sklepie lub hurtowni przy zakupie nowych. Punkty sprzedaży mają obowiązek przyjąć je w tej samej ilości, co zakupione, bez względu na markę, czyli w ilości 1:1.


Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie informuje, że firma EKO-REGION wprowadziła zmianę terminu wywozu odpadów z miejscowości Dylów Szlachecki z czwartego wtorku każdego miesiąca na czwarty poniedziałek.


Nowa ulotka wydana przez Urząd Gminy i Miasta do pobrania  TUTAJ


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W 2014 ROKU

Przedstawiamy uzgodniony z firmą EKO-REGION  kalendarz odbioru odpadów na terenie Gminy i Miasta Pajęczno  na rok 2014. Zostanie on doręczony mieszkańcom przez pracowników firmy EKO-REGION.

Uprzejmie informujemy, że teren wiejski Gminy Pajęczno został podzielony na dwa terminy odbioru odpadów tj. czwarty poniedziałek i czwarty wtorek danego miesiąca.

W czwarty poniedziałek każdego miesiąca będą odbierane odpady z terenu następujących miejscowości:
Makowiska, Podładzin, Podmurowaniec, Czerkiesy,  Janki, Ładzin, Stare Gajęcice, Nowe Gajęcice, Patrzyków, Niwiska Dolne, Niwiska Górne.
1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło – w godz. 6.00 – 20.00.

 

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 27 27 27
Luty 24 24
Marzec 24 24
Kwiecień 28 28 28
Maj 26 26
Czerwiec 23 23
Lipiec 28 28 28
Sierpień 25 25
Wrzesień 22 22
Październik 27 27 27
Listopad 24 24
Grudzień 22 22

 

 

W czwarty wtorek każdego miesiąca będą odbierane odpady z terenu następujących miejscowości:
Wydrzynów, Dylów A, Dylów Rządowy, Dylów Szlachecki, Kurzna, Barany, Lipina, Tuszyn, Wręczyca, Siedlec, Łężce.
1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło – w godz. 6.00 – 20.00.

 

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 28 28 28
Luty 25 25
Marzec 25 25
Kwiecień 29 29 29
Maj 27 27
Czerwiec 24 24
Lipiec 22 22 22
Sierpień 26 26
Wrzesień 23 23
Październik 28 28 28
Listopad 25 25
Grudzień 23 23

 

 

Miasto Pajęczno – ulice: 35 Lecia PRL, Brzozowa, Częstochowska, Długa, Górna, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Kilińskiego, Klonowa, Kochanowskiego, Konstytucji, Kopernika, Kościuszki, Krótka, Krucza, Kwiatowa, Letnia, Lipowa, Mickiewicza, Ogrodowa, Olszówka, Polna, Południowa, Poprzeczna, Północna, Reja, Różana, Sadowa, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Spacerowa, Strażacka, Ściegienna, Świerczewskiego, Wiosenna, Wrzosowa, Wschodnia, Wypoczynkowa, Wysoka, Zachodnia, Zagajnikowa, Zdrojowa, Źródelna, Żywiczna.
1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło
– drugi poniedziałek każdego miesiąca w godz. 6.00 – 20.00.

 

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 13 13 13
Luty 10 10
Marzec 10 10
Kwiecień 14 14 14
Maj 12 12
Czerwiec 9 9
Lipiec 14 14 14
Sierpień 11 11
Wrzesień 8 8
Październik 13 13 13
Listopad 10 10
Grudzień 8 8

 

 

Miasto Pajęczno – ulice:1 Maja, 17 Stycznia, 22 Lipca,  Armii Krajowej, Botaniczna, Chopina, Cmentarna, Dąbrowskiego, Długosza, Jagiellońska, Jana Pawła II, Piłsudskiego, Leszka Czarnego, Leśna, Majorat, Malinowa, Makuszyńskiego, Mała, Międzyzakładowa, Moniuszki, Narutowicza, Norwida, Osiedlowa, Parkowa, Plac Dworcowy, Prusa, Przedszkolna, Przemysłowa, Reymonta, Sienkiewicza, Sportowa, Srebrna, Tuwima, Wieluńska, Wiśniowa, Zielona, Złota, Żeromskiego.
1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło
– drugi wtorek każdego miesiąca w godz. 6.00 – 20.00.

 

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 14 14 14
Luty 11 11
Marzec 11 11
Kwiecień 8 8 8
Maj 13 13
Czerwiec 10 10
Lipiec 8 8 8
Sierpień 12 12
Wrzesień 9 9
Październik 14 14 14
Listopad 15 15
Grudzień 9 9

 


W związku z docierającymi do Urzędu  pytaniami od mieszkańców dotyczącymi problemu za małych koszy na odpady komunalne i co zrobić w tej sytuacji z nadmiarem odpadów typu popiół informujemy, że podczas przygotowań do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dokonano wielu analiz i jedną z nich była analiza umów na odbiór odpadów komunalnych zawartych pomiędzy mieszkańcami a firmami, które do 30-06-2013r. odbierały odpady komunalne na terenie gminy Pajęczno. Okazało się, że 80% tych umów zawartych było na pojemniki na odpady komunalne o pojemności 120l. Dlatego też posiłkując się taką informacją podjęte zostały uchwały, które regulują kwestię rodzaju i wielkości pojemników przy określonej liczbie mieszkańców zamieszkałych na nieruchomości.

Nadmiar odpadów komunalnych typu zimny popiół można wsypać do pojemnika na odpady komunalne, a pozostałe śmieci do worka, który zapewne  nie będzie narażony na pękanie i wysypywanie się odpadów. Taki sposób postępowania w znaczny sposób usprawni również odbiór takich odpadów przez podmiot odbierający odpady, gdyż popiół w pojemnikach z odpowiednimi uchwytami łatwiej jest rozładować. Ponadto wszystkie odpady komunalne wystawione przez mieszkańców w workach i ustawione przy odpowiednich pojemnikach są również odbierane. Istnieje także możliwość samodzielnego dostarczenia nadmiaru posegregowanych odpadów nieodpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który mieści się na składowisku odpadów w Dylowie „A”.

 

Ponadto reagując na sygnały napływające od mieszkańców dotyczące zapotrzebowania na większe kosze na odpady komunalne zwłaszcza w sezonie grzewczym  przeprowadzone zostały rozmowy z firmą odbierającą odpady w kwestii dopuszczenia możliwości wymiany kosza na większy i firma odbierająca odpady zgodziła się na wymianę mniejszych koszy na większe. Zgłoszenia na wymianę pojemnika na większy należy zgłosić pisemnie w Urzędzie Gminy i Miasta w Pajęcznie w pok.103.

 

Urząd Gminy i Miasta będzie czynił wszelkie starania w kierunku wyposażenia każdej nieruchomości w pojemniki o odpowiedniej pojemności uwzględniając realne potrzeby mieszkańców.

Wszystkie napływające uwagi będą pomocne przy opracowywaniu specyfikacji do kolejnego przetargu.

Wniosek o zamianę kosza – TUTAJ

 


 

Do sortowania odpadów otrzymamy 3 różne pojemniki. Będą się one różniły kolorem pokrywy. W każdym z nich gromadzić będziemy innego rodzaju odpady.

 

 

JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI

 

Co i gdzie gromadzimy?

 

Pojemnik na odpady komunalne – zielona pokrywa.

wolno wrzucać nie wolno wrzucać
komunalne nieczystości stałe pozostałe po segregacji gruzu, ziemi, gorącego żużla i popiołu, gałęzi, śniegu, lodu, substancji toksycznych, żrących
i wybuchowych odpadów przemysłowych
i medycznych, baterii i akumulatorów, żarówek i świetlówek, sprzętu RTV i AGD oraz jego elementów

 

 

Pojemnik na surowce suche – żółta pokrywa.

wolno wrzucać nie wolno wrzucać
czyste opakowania z tworzyw sztucznych, metalu, papieru i tektury, butelki typu PET, butelki po chemii gospodarczej, opakowania po kefirach i jogurtach, folie opakowaniową, gazety, papier do pisania, kartony i pudełka, puszki i folię aluminiową, złom metali kolorowych, czyste kartoniki po sokach, napojach i produktach mlecznych odpadów organicznych, opakowań zawierających substancje organiczne, tekstyliów, odzieży, popiołu, szkła, porcelany, worków po nawozach,  sznurków, folii ogrodniczej, odpadów budowlanych, elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej, żarówek, świetlówek, baterii, pojemników po olejach i farbach, opakowań po lekarstwach, odpadów z samochodów, sprzętu RTV i AGD

 

Pojemnik na szkło – pomarańczowa pokrywa.

wolno wrzucać nie wolno wrzucać
opakowania szklane bez zawartości, opakowania ze szkła bezbarwnego
i kolorowego, butelki, słoiki, flakony
opakowań  szklanych z zawartością,  szkła nieprzeźroczystego, szkła okiennego, szkła klejonego, szkła zbrojonego, szkła żaroodpornego, szyb samochodowych, porcelany, talerzy, żarówek, świetlówek, zniczy, donic, termometrów

 

 

Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie informuje, iż przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pajęczno wygrała Firma „EKO-REGION” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bełchatowie, ul. Bawełniana 18.
W związku z tym Firma rozpoczęła doposażenie mieszkańców miasta i gminy Pajęczno w pojemniki na odpady komunalne segregowane typu „szkło” i „surowce suche”. Pojemniki te są dostarczane w pierwszej kolejności mieszkańcom, którzy mieli zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych z Firmą, a nie posiadali pojemników do segregacji.

 

Z informacji przekazanych przez „EKO-REGION” Sp. z o.o.  – Właściciele nieruchomości zamieszkałych jak też niezamieszkałych, którzy do tej pory korzystali z usług Firmy REMONDIS i posiadają kosze od tej firmy, będą mogli z nich korzystać do czasu dokonania ich wymiany przez Firmę „EKO_REGION” Sp. z o.o.
Wszyscy mieszkańcy miasta i gminy Pajęczno, którzy złożyli deklaracje zarówno z nieruchomości zamieszkałych jak też niezamieszkałych zostaną niezwłocznie wyposażeni w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych oraz pojemniki albo tymczasowo w worki do zbierania odpadów segregowanych „szkło” i „surowce suche”.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informujemy, że Punkt Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie się znajdował w Dylowie A /przy składowisku odpadów/. Do PSZOK-u mieszkańcy gminy i miasta Pajęczno począwszy od 1 lipca 2013 roku będą mogli samodzielnie dostarczać odpady selektywnie zbierane, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00 i w każda sobotę od godziny 09:00 do 13:00.
Rodzaje odpadów selektywnie zbieranych zostały określone w Regulaminie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH – pobierz

 

 

TERMINY PŁATNOŚCI I STAWKI
Prawidłowe wypełnienie i terminowe złożenie deklaracji jest obowiązkowe!

Podstawą dokonywania wpłat jest złożona deklaracja!

Gmina nie będzie wystawiała  faktur i rachunków dotyczących opłaty za odbiór odpadów!

 

Pierwszą opłatę za lipiec i sierpień 2013 roku należy uiścić bez wezwania do dnia 15 września 2013 roku.

Opłaty uiszczać należy bez wezwania, w łącznej wysokości za 2 miesiące w terminach:
– do 15 marca danego roku za styczeń i luty
– do 15 maja danego roku za marzec i kwiecień
– do 15 lipca danego roku za maj i czerwiec
– do 15 września danego roku za lipiec i sierpień
– do 15 listopada danego roku za wrzesień i październik
– do 15 stycznia następnego roku za listopad i grudzień

Opłaty uiszczamy w następujący sposób:
– przelewem na konto Urzędu Gminy i Miasta
nr konta 44898000092032000884990001
– gotówką w kasie Urzędu Gminy i Miasta
– u inkasenta
 Nieterminowe uiszczanie opłat skutkuje naliczaniem odsetek.

Stawki obowiązujące w Gminie Pajęczno
Nieruchomości zamieszkałe:
15 zł od osoby za miesiąc za odpady komunalne niesegregowane,
7 zł od osoby za miesiąc za odpady komunalne segregowane.
Opłata dotyczy liczby osób zamieszkujących nieruchomość ujętych w deklaracji. Przebywanie osoby poza daną nieruchomością należy udokumentować odpowiednim zaświadczeniem, oświadczeniem lub innym dokumentem, który dołączamy do deklaracji.
Nieruchomości niezamieszkałe
Za odpady niesegregowane:
30 zł miesięcznie za pojemnik o poj. 120 litrów,
60 zł miesięcznie za pojemnik o poj. 240 litrów
120 zł miesięcznie za pojemnik o poj. 1100 litrów
800 zł miesięcznie za pojemnik o poj. 7000 litrów
Za odpady segregowane:
15 zł miesięcznie za pojemnik o poj. 120 litrów,
30 zł miesięcznie za pojemnik o poj. 240 litrów
60 zł miesięcznie za pojemnik o poj. 1100 litrów
400 zł miesięcznie za pojemnik o poj. 7000 litrów

PAMIĘTAJ!
Segregacja się opłaca!!!  Segregujesz – płacisz mniej!!!

W przypadku segregowania odpadów dostaniemy następujące zestawy pojemników:
dla 1-4 osób: 
– 120 litrów na odpady komunalne zmieszane,
– 240 litrów na odpady suche (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
i metale),
– 120 litrów na szkło w formie zmieszanej (białe i kolorowe)
powyżej 4 osób:
– 240 litrów na odpady komunalne zmieszane,
– 240 litrów na odpady suche (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
i metale),
– 120 litrów na szkło w formie zmieszanej (białe i kolorowe)

Przy braku segregacji odpadów jeden pojemnik o pojemności zależnej od liczby osób produkująceych odpady

Pojemniki opróżniane będą raz w miesiącu, za wyjątkiem pojemnika na szkło opróżnianego raz na kwartał.

Uchwały Rady Miejskiej w Pajęcznie

– uchwała nr 191/XXII/12 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – TUTAJ

– uchwała nr 192/XXII/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pajęczno – TUTAJ

– uchwała nr 193/XXII/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – TUTAJ

– uchwała nr 196/XXII/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – TUTAJ

– uchwała nr 210/XXIV/13 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – TUTAJ

– uchwała nr 211/XXIV/13 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – TUTAJ

– uchwała nr 212/XXIV/13 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pajęczno – TUTAJ

 

Obowiązujące wzory dokumentów

– wypowiedzenie umowy – TUTAJ

– deklaracja – TUTAJ

– przykład prawidłowo wypełnionej deklaracji – TUTAJ

 

 

ZADBAJMY WSPÓLNIE O NASZE ŚRODOWISKO

SEGREGACJA = NIŻSZE OPŁATY

 

IV. Przydatne linki

Strona Ministerstwa Środowiska poświęcona zmianom w gospodarowaniu odpadami – TUTAJ

Powrót