Aktualności

LGD ROZPOCZYNA NABÓR WNIOSKÓW

LGD ROZPOCZYNA NABÓR WNIOSKÓW
Data publikacji: 25 lutego 2014

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla działania „Małe projekty” „Odnowa i Rozwój Wsi” „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków:

„Małe projekty” od dnia 10.03.2014 r. do dnia 24.03. 2014r.

„Odnowa i Rozwój wsi   od dnia 10.03.2014 r. do dnia 24.03. 2014r.

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ”  od dnia 10.03.2014 r. do dnia 24.03. 2014r.

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  od dnia 10.03.2014 r. do dnia 24.03. 2014r.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”

ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków

 

Godziny przyjmowania wniosków:

od 730 do 1430 od poniedziałku do piątku

 

Tryb składania wniosków:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami wnioskodawca składa bezpośrednio
w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioskodawca będący osobą fizyczną  do wniosku powinien załączyć „Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”.

 Wzór formularza wniosku wraz z instrukcją jego wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR i dokumenty niezbędne do wyboru operacji przez LGD są dostępne na stronie internetowej LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” www.krainawarty.pl oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego  www.prow.lodzkie.pl.

Limit dostępnych środków:

-„Małe projekty” – 378 816,91

– „Odnowa i Rozwój wsi” – 325 832,73

-„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 98 428,62

-„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 63 078,50

 

 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru małego projektu przez LGD

Aby projekt mógł zostać wybrany do dofinansowania  musi uzyskać minimalną średnią punktów równą 2,0.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, ul. Wieluńska 11 w godzinach 700-1500 oraz pod numerem telefonu: (043) 842 35 22.

 

Powrót