Aktualności

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY W MAKOWISKACH

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY W MAKOWISKACH
Data publikacji: 26 lutego 2014

26 lutego 2014r. w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Makowiskach odbył się Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny, któremu niezmiennie od jedenastu lat patronuje Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczna, który wspomaga organizatorów, co roku fundując atrakcyjne nagrody. 

Ideą konkursu jest rozbudzanie wrażliwości na  nasz język ojczysty i krzewienie wśród uczniów nawyku pracy nad poprawnością ortograficzną. Cele, które wyznaczyli organizatorzy są niezwykle istotne, gdyż rozwój techniki, oprócz wielu pozytywnych efektów ma także negatywne skutki – Polacy coraz częściej nie przestrzegają zasad prawideł języka polskiego, czyniąc go niezrozumiałym. Na przykładzie konkursu organizowanego w Makowiskach przez inicjatorkę pomysłu panią mgr Dorotę Zdybowicz i panią mgr Ilonę Paśnik – Bujacz, które  wspiera dyrektor szkoły pani mgr Maria Janicka, można stwierdzić, że nie musimy jednak wpadać w panikę. Dzieci, zwycięzcy szkolnych konkursów, osiągają bardzo wysokie wyniki, świetnie sobie radząc z praktycznym wykorzystaniem przyswojonych ortograficznych zasad oraz mnogością wyjątków, z których nasz język jest znany. Organizatorki konkursu wyrażają wielki podziw dla pracy swoich koleżanek, które wytrwale od lat przygotowują swoich podopiecznych do udziału w ortograficznych zmaganiach. W tym roku do pisania dyktanda i rozwiązywania testu przystąpiło 12 osób. Zwyciężyła Zofia Mazur ze Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Pajęcznie, podopieczna pani mgr Grażyny Wolnej, II miejsce zdobył Bartosz Beśka również ze szkoły     w Pajęcznie, uczeń pani mgra Małgorzaty Drab, a III miejsce zajęła Milena Cieśla ze Szczytów, którą do konkursu przygotowała pani mgr Elżbieta Malatyńska.

Doceniając rolę i efekty takiego działania jakim jest konkurs, zachęcamy wszystkich nauczycieli do uczestnictwa, za pośrednictwem podopiecznych, w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym w Makowiskach

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY W MAKOWISKACH

Powrót