Aktualności

UWAGA!!! KOMUNIKAT!!!

UWAGA!!! KOMUNIKAT!!!
Data publikacji: 27 marca 2014

Informacja w sprawie obniżenia stawki za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 5 osób.
Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie informuje, że od dnia 01.04.2014r. zgodnie z Uchwałą  Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 27 lutego 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ulega zmianie miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi w sposób selektywny w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 5 osób.
W związku z tym, właściciele tych nieruchomości proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie pok. 308 w celu złożenia korekty poprzednio złożonej deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Powrót