Aktualności

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH programu współpracy z OPP na 2015 rok

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH programu współpracy z OPP na 2015 rok
Data publikacji: 01 października 2014

OGŁOSZENIE Na podstawie uchwały Nr 335/XXXVIII/10 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 29 października 2010 roku Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA PAJĘCZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2015.

 

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 15 października do 29 października 2014 roku .

 

W ramach konsultacji odbędzie się otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, z możliwością składania opinii i uwag w dniu 28 października 2014 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie.

 

Organizacje pozarządowe oraz z podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą także składać do Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno opinie i uwagi na piśmie do projektu programu w terminie do dnia 29 października 2014 roku do godziny 15.30.

 

Pajęczno, dnia 1 października 2014 roku

Powrót