Aktualności

Termomodernizacja i przebudowa publicznego Gimnazjum w Pajęcznie

Termomodernizacja i przebudowa publicznego Gimnazjum w Pajęcznie
Data publikacji: 03 listopada 2014

„ Termomodernizacja i przebudowa publicznego Gimnazjum w Pajęcznie” Realizowane zadanie zostało dofinansowane ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

WARTOŚĆ OGÓLNA ZADANIA
3 053 522,44 PLN
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA  ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW
104 962,26 PLN
FORMA DOFINANSOWANIA
Umorzenie wcześniej zaciągniętej pożyczki
OPIS ZAKRESU PROJEKTU
Zakres projektu obejmuje: zmianę konstrukcji i pokrycia dachu, termo renowację ścian zewnętrznych i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, kolorystykę elewacji, przebudowę zadaszeń nad wejściami frontowymi i bocznymi, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, budowie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. Ponadto przebudowany zostanie system grzewczy w zakresie wewnętrznej instalacji CO-wymiany instalacji rurowej c.o., wymiany zaworów grzejnikowych na termostatyczne, wymiany grzejników stalowych typu Faviera na stalowe płytowe, wymiany odpowietrznika centralnego na indywidualny. Przebudowany zostanie bezpośredni węzeł cieplny na wymiennikowy, planuje się zastosowanie pięciu obiegów grzewczych c.o. oraz zastosowanie jednego obiegu c.t.  

LINK DO STRONY  www.zainwestujwekologie.pl/ 

 

Powrót