Aktualności

Odznaczenie dla Szkoły Podstawowej w Makowiskach

Odznaczenie dla Szkoły Podstawowej w Makowiskach
Data publikacji: 27 lutego 2015

W dniu 27 lutego 2015 roku w szkole Podstawowej w Makowiskach odbyła sie uroczystość udekorowania sztandaru szkoły odznaczeniem "ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU KOMBATANTÓW RP I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH".

Nadanie odznaczenie jest wyrazem podziękowania za udział w uroczystościach państwowych i patriotycznych oraz pielęgnowaniem tradycji patriotycznych w wychowaniu dzieci i młodzieży. Odznaczeniem przyznano na wniosek Koła nr 36 Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Pajęcznie, który został zaakceptowany przez Zarząd Główny w Warszawie. Inicjatorem odznaczenia Szkoły Podstawowej w Makowiskach był Pan porucznik Władysław Kacprzak – Prezes pajęczanskiego koła ZKRPiBWP.
Podczas uroczystości wręczono także odznaki pamiatkowe "KRZYŻ CZYNU ZBROJNEGO POLSKIEJ SAMOOBRONY NA KRESACH WSCHODNICH  II RP" Panu porucznikowi  Wacławowi Kotyni, Panu porucznikowi  Stanisławowi  Kuśmierkowi oraz Pani dyrektor Marii Janickiej.
Odznaka stanowi pamiątkowy znak czynu zbrojnego żołnierzy polskiej samoobrony, którzy walczyli na Kresach Wschodnich . Ma ona charakter i znaczenie krzyża wojennego i nadawana jest głównie uczestnikom tych walk oraz pośmiertnie ich rodzinom, kolegom i przyjaciołom.Krzyż może być również przyznawany i innym osobom, które wspierają środowisko kombatanckie, popularyzują i utrwalają pamięć o czynie zbrojnym i bohaterskich obrońcach Kresów Wschodnich. Mogą być nim honorowane różne osoby fizyczne, organizacje kresowe, środowiska kombatanckie, władze terenowe i samorządowe, organizacje społeczne, kulturalno-turystyczne, młodzieżowe, charytatywne itp., w tym również i kościelne. Mogą być nim także odznaczane sztandary wyżej wymienionych urzędów, środowisk i władz terenowych oraz podobnych organizacji.

 

Odznaczenie dla Szkoły Podstawowej w Makowiskach

Powrót