Aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD

KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD
Data publikacji: 13 kwietnia 2015

Lokalna Grupa Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" zaprasza mieszkańców gminy Pajęczno na spotkanie w dniu 17 kwietnia 2015 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie. Na spotkaniu zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” na nowy okres programowania 2014-2020. Szczególnie zapraszamy: lokalnych liderów, przedstawicieli ośrodków kultury, kół gospodyń wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców oraz osoby zainteresowane realizacją działań skierowanych na rozwój obszarów wiejskich.

Powrót