Aktualności

Punkt Informacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Uzależnień

Punkt Informacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Uzależnień
Data publikacji: 13 maja 2015

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  informuje, że w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie utworzono Punkt Informacyjny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Uzależnień który znajduje się przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, ul. Wiśniowa 5  98-330 Pajęczno.

Punkt czynny jest w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 15.30 do 17.30.

W punkcie będą dyżurować :
– pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie,
–  członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,
Punkt prowadzi poradnictwo on- line za pośrednictwem adresu e-mail zaufaj@pajeczno.pl,
Na stronie internetowej www.pajeczno.pl w zakładce Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie znajdą Państwo harmonogram pracy punktu informacyjnego.

Powrót