Aktualności

Wystawa Koni Śląskich – relacja

Wystawa Koni Śląskich – relacja
Data publikacji: 08 czerwca 2015

W dniu 6 czerwca, na tere­nie Parku Tysiąclecia, odbyła się kolejna impreza, która przy­cią­gnęła hodow­ców i miło­śni­ków konia ślą­skiego. W pokazach mogły wziąć udział wyłącznie konie rasy śląskiej, zarejestrowane w Polskim Związku Hodowców Koni. 

Ponad 40 rasowych koni zaprezentowali hodowcy w Parku Tysiąclecia w Pajęcznie. W każdej kategorii komisja sędziowska dokonała fachowych ocen i wyłoniła czempiona i wiceczempiona. Najlepsi hodowcy zostali uhonorowani pucharami oraz nagrodami finansowymi. Poniżej relacja fotograficzna z wydarzenia (fot. AŁ/MGOKiS)

Wystawa Koni Śląskich – relacja

Powrót