Aktualności

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GMINY PAJĘCZNO

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GMINY PAJĘCZNO
Data publikacji: 10 sierpnia 2015

Z przyjemnością informujemy, że pod adresem  www.pajeczno.geoportalgminy.pl można uzyskać dostęp do Systemu Informacji Przestrzennej wdrożonego dzięki realizacji projektu. pn. Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Pajęczno wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu „zagospodarowanie przestrzenne”.

W wyniku przeprowadzonej wektoryzacji (cyfryzacji) i utworzeniu metadanych w sposób zgodny z przepisami z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej, powstały dane, które zostały użyte do stworzenia Systemu Informacji Przestrzennej, który umożliwia uruchomienie e-usług publicznych. System Informacji przestrzennej, to wirtualna platforma mapowo-informacyjna funkcjonująca w sieci Internet, zintegrowana ze stroną internetową gminy, o rozbudowanej funkcjonalności. Jedną z ważniejszych funkcji systemu jest możliwość generowania wypisów i wyrysów w formie informacyjnej po stronie użytkownika oraz w formie oficjalnego dokumentu po stronie urzędu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa Inwestycji :  Nr Projektu WND-RPLD.04.02.00-00-045/13

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Pajęczno wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu „zagospodarowanie przestrzenne”

Całkowita Wartość Projektu: 63 000,00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 52 849,00 PLN

Nazwa beneficjenta :  Gmina i Miasto Pajęczno

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

loga_RPO

Powrót