Aktualności

ZGŁASZANIE SZKÓD W ZWIĄZKU Z DŁUGOTRWAŁĄ SUSZĄ

ZGŁASZANIE SZKÓD W ZWIĄZKU Z DŁUGOTRWAŁĄ SUSZĄ
Data publikacji: 01 września 2015

Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno informuje, iż w związku z wystąpieniem wysokich temperatur oraz długotrwałą suszą, zaistniała możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych na terenie Gminy Pajęczno. Szacowane straty zgodnie z monitoringiem na podstawie raportu suszy prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach mogą być w uprawach: ziemniaków, roślin strączkowych, chmielu, krzewów owocowych, łąkach oraz pastwiskach. Stosowne wnioski o oszacowanie  szkód należy składać do dnia 08.09.2015 r.

Wnioski o oszacowanie szkód  dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta Pajęczno – pokój 100 lub na stronie Urzędu Gminy i Miasta Pajęczno www.pajeczno.pl oraz  na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego: http://www.lodzkie.eu/page/3845,szacowanie-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-w-2015-r.html
Wymagane dokumenty:
1.Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym
2.Oświadczenie o nieponiesionych szkodach i nie składaniu wniosków o oszacowanie szkód na terenie innych gmin, poza gminą w której znajduje się siedziba gospodarstwa
3.Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw w 2015 r., o średnich plonach, średnich cenach i kosztach nieponiesionych w gospodarstwie za okres 3 lat
4.Oświadczenie nr 2 o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji). Wzory do obliczania stanów średniorocznych zwierząt gospodarskich i przelotowości
Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności na 2015 r składanego do ARiMR.
We wniosku należy podać wszystkie uprawy oraz zwierzęta w gospodarstwie w 2015 r.
Szacowanie szkód nastąpi po powołaniu przez Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno – Terenowej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.

Poniżej dokumenty do pobrania:
•Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym
Oświadczenie o nieponiesionych szkodach i nie składaniu wniosków o oszacowanie szkód na terenie innych gmin, poza gminą w której znajduje się siedziba gospodarstwa
Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw w 2015 r., o średnich plonach, średnich cenach i kosztach nieponiesionych w gospodarstwie za okres 3 lat
Oświadczenie nr 2 o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji). Wzory do obliczania stanów średniorocznych zwierząt gospodarskich i przelotowość

 

Powrót