Aktualności

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu
Data publikacji: 06 października 2015

Burmistrz Gminy i Miasta w Pajęcznie ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na wydzierżawienie lokalu biurowo – użytkowego o łącznej pow. 59,90 m² znajdującego się na parterze budynku administracyjnego przy ul. 17 Stycznia 15.

 

W skład dzierżawionej powierzchni wchodzą:

trzy pomieszczenia biurowe znajdujące się na parterze budynku administracyjnego o łącznej powierzchni 43,60 m2, łazienka o pow. 3,40 m2 , hol o pow.12,90 m2 – łączna powierzchnia wynajmowanej powierzchni parteru wynosi 59,90 m2

 

Cena wywoławcza wynosi 15.00 zł za 1m² powierzchni słownie: piętnaście złotych + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. 15,00 zł x 59,90 = 898,50 zł słownie: osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 50/100 + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2015r. o godz. 10,00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12 (sala konferencyjna).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny tj. 90,00 zł do dnia 27 października 2015r, na konto Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie, 29 8980 0009 2032 0012 3783 0002. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto.

 

W przypadku wygrania przetargu wadium zostanie zaliczone na poczet   przyszłego czynszu, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pajęczno zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12, p. 103.

Powrót