Aktualności

Informacja

Informacja
Data publikacji: 15 marca 2016

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi informuje, że od dnia 1 kwietnia 2016 r. zostaną wprowadzone następujące zmiany zasad obsługi klientów Oddziału Cudzoziemców.
Pracownicy Oddziału Cudzoziemców będą przyjmowali klientów w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach 8.30 do 14.30 oraz we wtorki od godz. 10  do 17.00.
Z dniem 1 kwietnia 2016 r. zostanie wprowadzona możliwość składania wniosków dotyczących wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń i legalizacji pobytu państw członkowskich Unii Europejskiej w Oddziałach Paszportowych w:
•    Sieradzu (Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, pokój 225, tel. +43 827-43-49),
•    Skierniewicach (ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice, pokój 12c, tel. +46 833-27-83),
•    Piotrkowie Trybunalskim (ul. Sienkiewicza 16a, 97-300 Piotrków Trybunalski, pokój 13, tel. + 44 647-28-44).
Ponadto od dnia 1 kwietnia 2016 r. we wskazanych Oddziałach Paszportowych będzie możliwość uzupełniania dokumentów dotyczących legalizacji pobytu obywateli państw trzecich (z wyjątkiem   składania wniosków).

ENIGLISH VERSION:

From the 1st of April 2016 new  opening hours of  Department of Foreigners in Łódź
Monday, Thursday, Friday 8.30 am – 14.30 pm
Tuesday 10 am – 17.00 pm
From the 1st of April 2016  Application for the Entry of the Invitation in the Invitation Records and Applications for Legalisation of Stay in Poland Citizens of Member states of the Europen Union can be submitted also at local branches of the Łódź Voivodship Office :
•    Sieradz (Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, room 225, tel. +43 827-43-49),
•    Skierniewice (Jagiellońska Street 29, 96-100 Skierniewice, room 12c, tel. +46 833-27-83),
•    Piotrków Trybunalski (Sienkiewicza Street 16a, 97-300 Piotrków Trybunalski, pokój 13,room. + 44 647-28-44).
Additionally  from the 1st of April 2016  in the above local branches it is possible to attach any outstanding documents regarding applications from the citizens outside EU.
(please note: you have to submit  applications regarding stay in Poland from citizens outside UE in the main Office in Łódź.)

Powrót