Aktualności

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny w SP Makowiska

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny w SP Makowiska
Data publikacji: 21 marca 2016

Po raz trzynasty w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Makowiskach 15 marca 2016 r. przeprowadzony został Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno organizowany corocznie przez panie: Dorotę Zdybowicz i Ilonę Paśnik – Bujacz przy wsparciu pani dyrektor Marii Janickiej i Burmistrza Pajęczna Dariusza Tokarskiego, który był fundatorem nagród.   

Celem zmagań jest ustawiczne podnoszenie poziomu kompetencji ortograficznych, wyrabianie nawyku stosowania reguł poprawnej pisowni, bogacenie języka ojczystego oraz wdrażanie do rywalizacji opartej na wzajemnym szacunku.

Po wstępnych eliminacjach, przeprowadzonych w szkołach powiatu, do finału zgłoszono dziewięcioro uczniów, których wiedzę i umiejętności sprawdzono tradycyjnym dyktandem oraz rozbudowanym testem. Wszystkie dzieci prezentowały wysoki poziom, ale jury nie miało problemu z wyłonieniem laureatów i  można w tym roku mówić o sukcesie szkoły w Makowiskach, gdyż po raz pierwszy w historii tych ortograficznych zmagań zwyciężyła uczennica z tej placówki – Martyna Ochental z klasy VI, a III miejsce zajęła piątoklasistka Magdalena Wieczorek, która w roku ubiegłym była czwarta. Laureatką II miejsca została Natalia Graczyk ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Działoszynie.

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny w SP Makowiska
Powrót