Aktualności

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Data publikacji: 04 sierpnia 2016

Pajęczno przystąpiło do opracowania dokumentu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pajęczno wraz ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko”, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy, jakości powietrza a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. Dlatego konieczna jest inwentaryzacja źródeł ciepła i emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia energii w budynkach znajdujących na terenie gminy Pajęczno.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą do mieszkańców i przedsiębiorców o wypełnienie ankiety inwentaryzującej emisję. Zebrane dane analizowane będą jedynie zbiorczo, przez uprawnione osoby z zachowaniem zasad poufności.

Burmistrz Pajęczna Dariusz Tokarski.

Poniżej zamieszczono link do strony gdzie znajdą państwo wszelkie informacje i będą mogli wypełnić ankietę.
http://eko-precyzja.eu/pajeczno

Powrót