Aktualności

Apel Wojewody Łódzkiego

Apel Wojewody Łódzkiego
Data publikacji: 27 lipca 2016

Szanowni Mieszkańcy Województwa Łódzkiego

            1 sierpnia 2016 roku będziemy obchodzić 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego – jednego z największych bohaterskich zrywów w historii naszego Narodu. Niezłomna postawa bohaterów walki o wolność i suwerenność Rzeczypospolitej sprzed 72 lat, którzy wypełniając słowa żołnierskiej przysięgi zapłacili najwyższą cenę, to ponadczasowe świadectwo patriotyzmu, hartu ducha i odwagi. Zachowanie pamięci o heroizmie i poświęceniu młodych ludzi, dla których najwyższą wartością była Ojczyzna, to nasz moralny obowiązek.

            Dziś składamy hołd tym, którzy nie ugięli się pod jarzmem najeźdźców i do końca bronili swoich ideałów, którzy poświęcili młodość, zdrowie, życie, walcząc o niezawisłą Polskę. Trud i wysiłek, jaki w działo walki o zachowanie tożsamości narodowej i państwowej wnieśli nasi przodkowie, sprawia, że ciąży na nas wielka odpowiedzialność – czy potrafilibyśmy choćby cząstkę takiej ofiary dać Polakom i Polsce.

            Przez wzgląd na wartości, w imię których ginęli synowie i córki narodu polskiego, apeluję o godne uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego i oddanie należnego hołdu ofiarom krwawo stłumionego zrywu. Przed siedzibami urzędów państwowych i w miejscach publicznych zostaną wywieszone flagi narodowe, a o godzinie 17.00, na pamiątkę godziny „W”, zabrzmią syreny alarmowe. Jestem przekonany, że mieszkańcy województwa łódzkiego jak co roku włączą się w dzieło upamiętnienia tego historycznego wydarzenia oddając minutą ciszy cześć bohaterom Powstania Warszawskiego oraz biorąc udział w organizowanych uroczystościach. Niech duma z rosnącego w nas poczucia więzi i jedności, jaką daje przynależność do Ojczyzny, będzie dla nas wszystkich źródłem siły do dalszej pracy, by daru wolności, o którą walczyli Powstańcy Warszawscy, nie zaprzepaścić.

Wojewoda Łódzki
Zbigniew Rau

Powrót