Aktualności

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT
Data publikacji: 16 listopada 2016

Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie informuje przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) będącej rejestrem przedsiębiorców (będących osobami fizycznymi) działających na terenie Polski, że dokonywanie wszelkich czynności związanych z wpisem w tym rejestrze jest BEZPŁATNE.
Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym. Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest Minister Rozwoju na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Powrót