Aktualności

Płatności bezgotówkowe w Urzędzie Gminy w Pajęczno

Płatności bezgotówkowe w Urzędzie Gminy w Pajęczno
Data publikacji: 07 grudnia 2016

Informujemy, że Urząd Gminy w Pajęcznie przystąpił do pilotażowego programu realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. w zakresie akceptacji płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem terminali płatniczych POS w jednostkach administracji publicznej.

W ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” planowane jest opracowanie i uruchomienie akceptacji płatności bezgotówkowych we wszystkich instytucjach administracji publicznej do końca 2017 roku.

Począwszy od dnia 25 listopada 2016 r. do końca marca 2017 r. klienci Urzędu Gminy w Pajęcznie będą mogli dokonać płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem kart płatniczych w szczególności dotyczących: podatków lokalnych, opłat skarbowych (za wydanie zaświadczeń, decyzji, wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, odpisów z aktu cywilnego), opłat adiacenckich , opłat za udostępnienie danych osobowych, czynszów i dzierżaw. Powyższa możliwość nie będzie obejmowała opłat za wodę i ścieki.

W terminalach POS będą akceptowane płatności z wykorzystaniem kart płatniczych w technologii tradycyjnej (tzw. stykowej) oraz zbliżeniowej (tzw. bezstykowej/contactless) dokonywane kartami Visa i MasterCard oraz opcjonalnie kartami innych schematów płatniczych.

Informujemy ponadto, że ani klienci dokonujący wpłat przy użyciu kart płatniczych ani urząd przez okres pilotażu nie będą ponosili z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.

Płatności bezgotówkowe w Urzędzie Gminy w Pajęczno
Powrót